Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.03.1996 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o načelime za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. te članka 91. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave

Članak 1.

U Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 37/94), u članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Tjedno radno vrijeme tijela državne uprave raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka".

Članak 2.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Tijela državne uprave rade u pravilu dnevno od 8,30 do 16,30 sati".

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1996. godine.

Klasa: 113-02/94-01/02

Urbroj: 5030109-96-2

Zagreb, 28. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.