Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.03.1996 Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2. ožujka 1995. godine do 31. prosinca 1995. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske temeljem članka 34. Zakona o stavljanju lijekova u promet ("Narodne novine" broj 53/91) objavljuje

POPIS GOTOVIH LIJEKOVA

ODOBRENIH ZA UPORABU U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2. OŽUJKA 1995. GODINE DO 31. PROSINCA 1995. GODINE.

Članak 1.

Utvrđuje se Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2. ožujka 1995. godine do 31. prosinca 1995. godine, a za koje je izdano rješenje ministra zdravstva (Popis I).

Članak 2.

Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj na dan 1. ožujka 1995. godine ("Narodne novine" broj 26/95) i nadalje ostaje na snazi izuzev gotovih lijekova navedenih pod slijedećim rednim brojem (Popis II):

Članak 3.

Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj iz članka 1. i članka 2. stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 530-01/96-01/5
Urbroj: 534-02-06-96-0001
Zagreb, 11. ožujka 1996.

Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

POPIS I

POPIS II