Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 20.03.1996 Rješenje o imenovanju predsjednika ičlanova Upravnog odbora poduzeća"Hrvatske ceste"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 13. stavka 2. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 56/91 ŕ pročišćeni tekst, 61/91, 26/93, 109/93 i 52/94), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. ožujka 1996. godine donijela je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PODUZEĆA "HRVATSKE CESTE"

1. Imenuje se dr. PETAR ĐUKAN predsjednikom Upravnog odbora poduzeća "Hrvatske ceste".

2. Za članove Upravnog odbora poduzeća "Hrvatske ceste" imenuju se:

ŕ mr JURICA PAVELIĆ

ŕ ZVONKO KRMPOTIĆ

ŕ NIKOLA OBULJEN

ŕ mr. ZORAN ANUŠIĆ

ŕ ADAM MEŠTROVIĆ

Klasa: 080-02/96-02/48

Urbroj: 50304/2-96-01

Zagreb, 15. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.