Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 20.03.1996 Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca i registarskih pločica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 323. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 84/92., 5/93. i 26/93.), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA I REGISTARSKIH PLOČICA

I

U Rješenju o utvrđivanju cijene obrazaca i registarskih pločica ("Narodne novine" br. 22/95.) u točki III iza podtočke 1. dodaje se nova podtočka 1a. koja glasi:

"1a. Cijena jednog para registarskih pločica po izboru brojčanih ili slovnih oznaka (duguljasta ili četvrtasta) iznosi 20.000 kn"

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-01-1018/96.

Zagreb, 12. ožujka 1996.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.