Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 20.03.1996 Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 31. stavka 3. i članka 45. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 48/95.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U POKRETNIM OBJEKTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalno-tehnički uvjeti koje trebaju ispunjavati pokretni objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge, način utvrđivanja tih uvjeta, te vrste i način pružanja ugostiteljskih usluga u tim objektima.

Članak 2.

Pokretnim objektima, prema ovom Pravilniku, smatraju se: vozila i priključna vozila koja se kreću po cestama, željeznički vagoni, plovni objekti i plutajući objekti.

Članak 3.

Prostorije, uređaji, oprema, posuđe i pribor za usluživanje korisnika ugostiteljske usluge u pokretnim objektima moraju biti uredni, čisti i zdravstveno ispravni.

Članak 4.

Osoblje koje pruža ugostiteljske usluge u pokretnim objektima mora se prema korisniku usluga odnositi gostoljubivo, profesionalno i korektno, te biti uredno, čisto i primjereno odjeveno.

II. MINIMALNO-TEHNIČKI UVJETI KOJE TREBAJU ISPUNJAVATI POKRETNI OBJEKTI U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE TE VRSTE I NAČIN PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U TIM OBJEKTIMA

1. VOZILA I PRIKLJUČNA VOZILA KOJA SE KREĆU PO CESTAMA

Članak 5.

Za pružanje ugostiteljskih usluga iz ili u vozilu ili priključnom vozilu (u daljnjem tekstu: vozila) trebaju imati:

_ spremnik sa dovoljno zdravstveno ispravne tekuće vode,

_ spremnik za otpadnu vodu odgovarajućeg kapaciteta, ako nije osiguran odvod otpadnih voda na drugi način,

_ vlastiti bešumni energetski izvor za rasvjetu i rashladni prostor,

_ rashladni uređaj odgovarajuće veličine za čuvanje namirnica, pića i napitaka,

_ radni stol, odnosno pult od nehrđajućeg materijala,

_ dovoljan broj posuda za smeće na nožno otvaranje poklopca, ili na drugi odgovarajući način,

_ osigurano korištenje zahoda u blizini, ako se ugostiteljske usluge pružaju korisnicima usluga na način da im je za konzumiranje usluga osigurano korištenje stola i stolice,

_ garderobni ormarić za zaposleno osoblje koje pruža ugostiteljske usluge,

_ sredstva za protupožarnu zaštitu.

Članak 6.

U vozilima mogu se pripremati jednostavna topla i hladna jela, pića i napici, te usluživati korisnicima usluga koji se nalaze u ili izvan vozila.

Za pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka, treba biti osiguran pribor za jednokratnu upotrebu (plastične čaše, tanjurići i sl.), ili sudoper s najmanje dva korita sa zdravstveno ispravnom toplom i hladnom vodom, ako se uslužuje posuđem i priborom za višekratnu uporabu.

2. ŽELJEZNIČKI VAGONI

Članak 7.

U željezničkim vagonima, u kojima se pružaju ugostiteljske usluge prehrane i smještaja, trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

_ uređaji i oprema trebaju odgovarati predmetu poslovanja, tj. ugostiteljskim uslugama koje se pružaju u tim objektima,

_ za očuvanje zdravstvene ispravnosti namirnica, pića i napitaka trebaju imati rashladni uređaj i vitrinu,

_ za pripremu hrane trebaju imati radne površine koje se lako čiste i održavaju,

_ trebaju imati spremnike sa zdravstveno ispravnom vodom za piće,

_ sudoper s najmanje dva korita sa zdravstveno ispravnom toplom i hladnom vodom za pranje posuđa, ako se uslužuje s priborom i posuđem za višekratnu uporabu,

_ otpadne vode trebaju sakupljati u spremnike, a iste prazniti na higijenski način. Kod vagona starije izvedbe u kojima se ne može ugraditi spremnik za otpadne vode iste se mogu prazniti kao do sada,

_ za zaposlene djelatnike, koji pružaju ugostiteljske usluge, trebaju imati zahod s predprostorom, umivaonikom i garderobnim prostorom,

_ podovi i pregradne plohe trebaju biti od glatkih površina da je moguće čišćenje i dezinfekcija. Podovi mogu biti prekriveni i tepisima ili tapisonima koji se mogu lako čistiti i održavati.

Članak 8.

U željezničkim vagonima mogu se pripremati i usluživati topla i hladna jela, te pića i napici.

3. PLOVNI OBJEKTI

Članak 9.

Plovni objekti, prema ovom Pravilniku, su brod i brodica registrirana za gospodarske svrhe prijevoza putnika.

Gost, prema ovom Pravilniku, je putnik koji koristi ugostiteljske usluge na plovnom objektu.

a) Opći uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga

Članak 10.

U plovnom objektu, u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, trebaju biti ispunjeni sljedeći opći uvjeti:

_ u pogledu izgradnje, uređaja i opremljenosti, brod treba udovoljavati odredbama Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova Hrvatskog registra brodova, a brodica odredbama Pravilnika o brodicama ("Narodne novine", broj 81/94), te odredbama ovog Pravilnika,

_ uređaji i oprema trebaju biti u ispravnom i funkcionalnom stanju,

_ da je uređen i opremljen tako da je omogućeno racionalno korištenje prostora, i nesmetano kretanje gostiju, nesmetan prijenos roba, higijensko manipuliranje namirnicama, čuvanje robe od kvarenja i zaštita zdravlja gostiju,

_ opremljen spremnikom sa zdravstveno ispravnom vodom sukladno Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova Hrvatskog registra brodova,

_ opremljen s dovoljno posuda za otpatke i smeće na nožno otvaranje poklopca ili na drugi odgovarajući način, s tim da se otpad i smeće s plovnog objekta obvezno deponira na kopnu na za to propisanim mjestima,

_ osigurano sjedeće mjesto za svakog gosta, prema kapacitetu blagavaonice, odnosno prostorije za usluživanje gostiju, ako se pružaju usluge prehrane,

_ osoblje na plovnom objektu koje radi sa živežnim namirnicama treba imati propisanu radnu odjeću;

_ garderobne ormariće za osoblje koje pruža ugostiteljske usluge,

_ na svim vratima ugostiteljskog sadržaja, trebaju se nalaziti natpisi koji pokazuju namjenu prostorije,

_ Zahod treba imati: zahodsku školjku, toaletnu četku sa stalkom, kutiju s toaletnim papirom, umivaonik s tekućom vodom i sredstvom za pranje ruku, ubrus za brisanje ruku, te košaru za otpadke. Umivaonik može biti smješten i u prostoru ispred zahoda. Zahod treba biti besprijekorno čist, dezinficiran i ne smije širiti neugodne mirise, a preko noći treba biti osvijetljen.

b) Posebni uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga

Usluge pića i napitaka

Članak 11.

Za pružanje usluga pića i napitaka, plovni objekt, treba imati:

_ rashladni uređaj odgovarajuće veličine,

_ priručno skladište ili prostor za čuvanje pića i napitaka,

_ sudoper sa zdravstveno ispravnom toplom i hladnom vodom, ako se na plovnom objektu uslužuje posuđem i priborom za višekratnu uporabu.

Usluge prehrane

Članak 12.

Za pružanje usluga prehrane, plovni objekt, treba imati:

_ poseban prostor za pripremanje jela,

_ rashladni uređaj odgovarajuće veličine za čuvanje namirnica,

_ priručno skladište ili prostor za čuvanje namirnica,

_ termički uređaj i odgovarajući pult za pripremanje jela,

_ sudoper sa zdravstveno ispravnom toplom i hladnom vodom s najmanje dva korita za pranje posuđa, ako se uslužuje priborom i posuđem za višekratnu uporabu.

Usluge smještaja (noćenja)

Članak 13.

Za pružanje usluga smještaja (noćenja), plovni objekt, treba imati:

_ uređaj za pripremanje tople vode,

_ na svakih 20 postelja najmanje jedan zahod, ukoliko nisu predviđeni zahodi u sklopu kabina, koji treba ispunjavati uvjete propisane u članku 8. ovoga Pravilnika,

_ kabine za noćenje gostiju s najviše četiri postelje u kabini,

_ na svakih 30 postelja najmanje jedan tuš. Tuš treba biti u tuš kabini s vratima ili zastorom. U prostoriji s tušem treba se nalaziti: kutija za sapun, rešetka na podu, kuke za vješanje ručnika i rublja.

Članak 14.

U kabinama za noćenje gostiju, osim postelje, treba biti:

_ garderobni prostor s vješalicama,

_ stolić,

_ ogledalo s policom,

_ košara za otpatke,

_ noćna svjetiljka,

_ posteljina za postelju,

_ dva ručnika i jedna čaša po postelji.

Članak 15.

Svi zatvoreni prostori na plovnom objektu u kojima borave gosti trebaju imati osigurano prirodno ili mehaničko prozračivanje koje omogućava dovod svježeg zraka.

Članak 16.

Prostori i prostorije na plovnom objektu, u kojima je nemoguće osigurati prirodnu rasvjetu, trebaju biti na odgovarajući način umjetno osvijetljeni.

Članak 17.

Izloženi dijelovi palube plovnog objekta, gdje se pružaju ugostiteljske usluge, trebaju biti opremljeni platnenim ili plastificiranim zaštitnim krovom ili drugom odgovarajućom zaštitom od sunca.

Usluge pansiona

Članak 18.

Za pružanje usluga pansiona, plovni objekt treba imati:

_ blagovaonicu odnosno prostoriju za usluživanje gostiju,

_ kuhinju kapaciteta koji odgovara kapacitetu blagovaonice odnosno prostoriji za usluživanje gostiju, koji se izražava brojem sjedećih mjesta,

_ spremište za hranu kapaciteta kuhinje,

_ rashladni uređaj za čuvanje namirnica, pića i napitaka,

_ točionik.

U pogledu pružanja usluga smještaja (noćenja) u okviru pansionskih usluga, primjenjuju se odredbe članka 13. do 17. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Kuhinja treba imati:

_ termički uređaj za pripremanje jela i napu odgovarajućeg kapaciteta odzračivanja iznad termičkog uređaja ili prirodnu ventilaciju,

_ sudoper s dva korita za pranje posuđa i pribora za jelo s mješalicom za toplu i hladnu vodu,

_ police ili ormare za sušenje ili smještaj posuđa i pribora za jelo,

_ hladnjak odgovarajućih dimenzija za kapacitet kuhinje,

_ zračenje kuhinje treba biti izvedeno tako da zrak iz kuhinje ne ulazi u blagovaonicu.

Članak 20.

Blagovaonica, odnosno prostorija za usluživanje gostiju, treba imati odgovarajući broj stolova, stolica ili klupa i dobro ozračenje i osvjetljenje.

Pod u blagovaonici ne smije biti klizav, mora biti od materijala koji ne propušta vodu i lako se čisti i održava.

Gostima se kod usluživanja hrane treba staviti na raspolaganje papirnati ili platneni ubrus.

Pribor za jelo (žlice, vilice, noževi i dr.) treba biti od nehrđajućeg materijala.

Stolovi u blagovaonici, odnosno prostoriji za usluživanje gostiju trebaju biti pokriveni tekstilnim, papirnatim ili plastičnim stolnjacima ili podlošcima ispod pribora i posuđa za jelo.

Ako se točionik nalazi u blagovanici ili prostoriji za usluživanje gostiju, iz njega se mogu neposredno usluživati gosti, pod uvjetom da točionik ima plohu za posluživanje s ili bez visokih stolica.

Članak 21.

Spremište za hranu treba biti odvojeno od kuhinje i dovoljno zračno, te treba imati odgovarajuće police odnosno regale za smještaj namirnica i pića.

Za održavanje lako pokvarljivih namirnica i pića trebaju se postaviti rashladne komore ili hladnjaci odgovarajućeg kapaciteta i broja, da bi se zadovoljilo uvjete nemiješanja namirnica različitog porijekla.

Članak 22.

Točionik je uređen i opremljen prostor da se u njemu mogu pripremati i usluživati pića i napici.

Točionik treba imati korito za pranje čaša s mješalicom za toplu i hladnu vodu ili odgovarajući uređaj za pranje čaša, rashladni uređaj, te odgovarajajuću opremu za odlaganje pića i napitaka. Rashladni uređaj može biti smješten i izvan točionika.

Ako se iz točionika neposredno uslužuju gosti, točionik treba imati odgovarajuću plohu za posluživanje.

Točionik treba biti od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti.

4. PLUTAJUĆI OBJEKTI

Članak 23.

Plutajući objekti, prema ovom Pravilniku, su naprave na vodi stalno privezane, usidrene ili položene na dno koje nisu osposobljene za plovidbu, a registrirane su za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Članak 24.

Za pružanje ugostiteljskih usluga na plutajućim objektima, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 10. do 22. ovoga Pravilnika

III. NAČIN UTVRÐIVANJA UVJETA U POKRETNIM OBJEKTIMA

Članak 25.

Postupak, kojim se utvrđuje da li su ispunjeni minimalno-tehnički uvjeti u pokretnim objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge gostima, provodi povjerenstvo županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma prema mjestu sjedišta objekta, odnosno prema mjestu gdje se pružaju usluge (u daljnjem tekstu: nadležni ured) koje se sastoji od najmanje tri člana koje imenuje pročelnik nadležnog ureda.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine stručni djelatnici nadležnog ureda.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Postojeći plovni objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge gostima, obvezni su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika do 1. listopada 1996. godine.

Članak 27.

Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika, na plovne objekte građana primjenjivat će se odredbe Pravilnika o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati plovni objekti građana za pružanje turistima i putnicima usluga smještaja, prehrane, pića i napitaka kao i usluga pansiona ("Narodne novine", br. 24/90.).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-01/07
Urbroj: 529-02/96-1
Zagreb, 19. siječnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.