Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 20.03.1996 Pravilnik o pružanju ugostiteljkih usluga u pokretnim objektima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 44. stavka 4. i 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 48/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA
U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se što se smatra seljačkim domaćinstvom, minimalni uvjeti, uvjeti za kategoriju i način kategorizacije objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu, što se smatra pretežito vlastitom proizvodnjom, te vrste proizvoda koji ne moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje.

II. SELJAČKO DOMAĆINSTVO

Članak 2.

Seljačko domaćinstvo, u smislu ovoga Pravilnika, je domaćinstvo koje je organizirano kao turističko seljačko gospodarstvo na selu (u daljnjem tekstu: seljačko domaćinstvo), u kojem njegovi članovi imaju prebivalište, a privređivanje članova seljačkog domaćinstva, koje sudjeluje u pružanju ugostiteljskih usluga, proizlazi iz vlastite poljoprivredne proizvodnje.

Članak 3.

U seljačkom domaćinstvu, mogu se pružati ugostiteljske usluge smještaja u sobama i apartmanima do ukupno najviše 10 odnosno 20 postelja, te u kampovima do najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno.

Gostima, kojima se pružaju usluge iz stavka 1. ovoga članka, mogu se pružati i usluge doručka, polupansiona i pansiona, te usluživanje pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje.

Pod pretežito vlastitom proizvodnjom, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijevaju se poljoprivredni proizvodi proizvedeni na seljačkom domaćinstvu koje pruža ugostiteljske usluge.

Pod vrstom proizvoda, koji ne moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje, smatraju se proizvodi koji u kombinaciji s proizvodima iz vlastite proizvodnje služe pripremi jela, pića i napitaka koji se uslužuju gostima (kao npr. mineralna voda, začini, brašno, riža i sl.).

U seljačkom domaćinstvu mogu se pružati i usluge kušanja vlastitog vina ili rakije za najviše 50 osoba (izletnika) istodobno.

III. MINIMALNI UVJETI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 4.

Seljačko domaćinstvo koje pruža ugostiteljske usluge iz članka 3. ovoga Pravilnika mora imati osigurano dovoljno zdravstveno ispravne tekuće vode koja je pod nadzorom ovlaštene ustanove.

Domaćinstvo iz stavka 1. ovoga članka, odvodnju kućnih (sanitarnih) otpadnih voda mora riješiti priključkom na javnu kanalizaciju ili odvodnjom u vlastitu vodonepropusnu sabirnu jamu.

Članak 5.

Izgled objekta, prostorija i prostora u seljačkom domaćinstvu u kojem se pružaju usluge iz članka 3. ovoga Pravilnika, treba biti u skladu s vrijednostima i nasljeđem hrvatske tradicijske arhitekture i života na selu područja u kojem se nalazi to domaćinstvo.

Članak 6.

Seljačko domaćinstvo koje pruža ugostiteljske usluge smještaja mora imati osigurana mjesta za parkiranje vozila sukladno broju smještajnih jedinica.

Članak 7.

Soba u kojoj se gostu pruža usluga smještaja u seljačkom domaćinstvu treba ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:

1. da je svijetla, zračna i suha, a zidovi oličeni ili obloženi tapetama, drvom i sl.;

2. da ima najmanje jedan prozor ili ustakljena balkonska vrata kroz koja dolazi izravno prirodno svjetlo i omogućava zračenje;

3. da prozori odnosno balkonska vrata sobe imaju zavjesu ili neku drugu vrstu zaštite od pogleda izvana;

4. površina poda sobe treba iznositi najmanje za jednoposteljnu sobu 6 m˛, za dvoposteljnu sobu 9 m˛, a za višeposteljnu sobu površini poda dvoposteljne sobe dodaje se 3 m˛ po postelji;

5. da ima postelju ležajne površine 190x90 cm za jednu osobu, a 190x140 cm za duplu (francusku) postelju i pristup postelji s obje strane;

6. da je pod od materijala koji omogućava lako održavanje čistoće;

7. da pored glavnog osvjetljenja postoji osvjetljenje i kod postelje;

8. da ima noćni ormarić ili odgovarajuću policu uz postelju, stol, stolica za toliko osoba koliko soba ima postelja, ormar ili nišu za vješanje odjeće, najmanje četiri vješalice po postelji, košaru za otpatke i pepeljaru;

9. da ima posebnu vješalicu (stajaću ili pričvršćenu) s najmanje tri kuke za vješanje odjeće;

10. da ima madrac za svaku postelju, te najmanje dva pokrivača po postelji, dvije plahte, jastuk i jastučnicu;

11. da po postelji ima dva ručnika i jednu čašu;

12. da ima osiguran odgovarajući način grijanja sobe s temperaturom od najmanje 18,5 C;

13. da je u sobi na vidnom mjestu istaknut kućni red.

Posteljina se mora mijenjati prilikom svake promjene gosta, a u slučaju duljeg boravka gosta najmanje svakih sedam dana. Ručnici se moraju mijenjati prilikom svake promjene gosta, ako gost dulje koristi sobu najmanje svaka tri dana.

Soba se mora čistiti i pospremati najmanje jedanput dnevno.

Članak 8.

Prostorije koje koristi gost moraju imati električno osvjetljenje, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

Električno osvjetljenje u kupaonici mora se paliti i gasiti poteznim prekidačem ili prekidačem izvan kupaonice.

U mjestima u kojima nema električnog osvjetljenja ili ga nema tokom čitave noći, osvjetljenje noću se mora osigurati na drugi pogodan način.

Članak 9.

Zahodi moraju biti odgovarajuće prirodno ili umjetno osvijetljeni i provjetreni te stalno opremljeni toaletnim papirom. S unutarnje strane zahoda (osim kad je zahod u sastavu sobe) mora postojati kuka za vješanje odjeće i naprava za zaključavanje vrata.

Podovi u zahodu moraju biti od materijala koji ne propušta vodu i koji se lako čisti. Zidovi u zahodu moraju do visine 1,50 m od poda biti oličeni ili obloženi s materijalom koji ne propušta vodu i lako se čisti i održava. Zahod mora imati predprostor s umivaonikom i sredstvom za pranje i brisanje ruku.

U zahodu treba osigurati zdravstveno ispravnu tekuću vodu, a odvodnju riješiti u skladu s člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Kupaonica mora imati kadu ili polukadu ili tuš kadu i umivaonik. U kupaonici mora biti polica ili ormarić za toaletni papir, vješalica za odlaganje odjeće, ogledalo s pogodnom rasvjetom, utičnica za električne aparate ukoliko je objekt priključen na električnu mrežu, prostirač za pod i dva nosača za ručnike.

Vlastitom kupaonicom sobe, prema odredbama ovoga Pravilnika, smatra se odvojeni prostor u koji ima pristup gost korisnik sobe a u nju se ulazi iz pretprostora ili iz sobe. Vlastita kupaonica, osim sadržaja iz stavka 1. ovoga članka mora imati i zahod, ako zahod nije u odvojenom prostoru sa ulazom iz pretprostora sobe.

U kupaonici odnosno vlastitoj kupaonici mora biti tekuća topla i hladna voda, koja se može koristiti u toku čitavog dana i noći. Ako kupaonica ima tuškadu, ona mora biti zaštićena odgovarajućim zastorom ili na drugi pogodan način.

Članak 11.

Apartman, u smislu ovoga Pravilnika, je objekt u kojem se pružaju usluge smještaja i koji je opremljen tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

Apartman se može ustrojiti, kao:

_ zasebni smještajni objekt (stan) u stambenoj zgradi, s posebnim ulazom za goste,

_ dva ili više apartmana u jednom građevinskom objektu u kojem su sve smještajne jedinice apartmani.

Članak 12.

Apartman u kojem se gostu pruža usluga smještaja u seljačkom domaćinstvu treba ispunjavati slijedeće minimalne uvjete:

1. površina poda apartmana mora biti najmanje 8 m2 po jednoj postelji;

2. da su prostorije u apartmanu svijetle, zračne i suhe, a zidovi soba i prostora za dnevni boravak oličeni ili obloženi tapetama, drvom i sl.,

3. da su podovi od materijala koji omogućava lako održavanje čistoće, a podovi i zidovi sanitarnih prostorija moraju biti od materijala koji ne propuštaju vodu;

4. da prozori i balkonska vrata imaju zavjesu, ili neku drugu vrstu zaštite od pogleda izvana;

5. da u apartmanima koji se koriste i zimi postoji osiguran odgovarajući način grijanja prostorija apartmana s temperaturom od najmanje 18,5 C;

6. da svaka soba apartmana ima postelju, noćni ormarić ili policu uz postelju, ormar ili nišu ili drugi odgovarajući namještaj za odijela i rublje isključivo za goste, najmanje 4 vješalice po postelji, jednu stolicu i jednu pepeljaru po postelji;

7. da u svakoj sobi apartmana pored glavnog osvjetljenja, postoji osvjetljenje i kod postelje, s tim da se glavno svjetlo može paliti i gasiti kod ulaza u sobu apartmana;

8. da se u prostoru apartmana za pripremanje jela mora nalaziti odgovarajući štednjak za kuhanje, hladnjak, sudoper sa hladnom i toplom tekućom vodom, odgovarajući namještaj za držanje namirnica i posuđa, odgovarajuće posude za pripremanje i usluživanje jela, te pribor za jelo za onoliko osoba koliko je postelja u apartmanu;

9. da se u prostoru za dnevni boravak i blagovanje apartmana nalazi: jedan kauč ili dvije fotelje s naslonom, stol, stolice (koliko je postelja u apartmanu) i najmanje jedna pepeljara;

10. da kupaonica ima kadu ili polukadu ili tuškadu i umivaonik. U kupaonici treba biti polica ili ormarić za toaletni pribor, vješalica za odlaganje odjeće, ogledalo s pogodnom rasvjetom, utičnica za električne aparate, prostirač i najmanje dva nosača za ručnike. Kupaonica mora imati i zahod, ako zahod nije u odvojenom prostoru. U kupaonici mora biti tekuća hladna i topla voda koja se može koristiti u toku čitavog dana i noći, čaša i dva ručnika po postelji;

11. sobe apartmana trebaju imati postelju ležajne površine 190x90 cm za jednu osobu, a 190x140 cm za duplu (francusku) postelju i pristup postelji s obje strane;

12. da ima madrac za svaku postelju, te najmanje dva pokrivača po postelji;

13. da je u apartmanu vješalica sa najmanje onoliko kuka koliko postelja ima apartman te odgovarajući prostor za odlaganje obuće;

14. da je u apartmanu odgovarajući broj košarica za otpatke, te osiguran dnevni odvoz otpadaka.

Posteljina u sobama apartmana treba se mijenjati prilikom svake promjene gosta, a u slučaju duljeg boravka gosta najmanje svakih sedam dana. Ručnici se trebaju mijenjati prilikom svake promjene gosta odnosno najmanje svaka tri dana, ako gost dulje boravi.

Apartman se mora čistiti i pospremati najmanje jedanput dnevno.

Članak 13.

Kamp u kojem se gostu pruža usluga smještaja u seljačkom domaćinstvu treba ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:

1. kamp mora biti ograđen (žičanom ogradom, zidom i sl.), osim dijela uz obalu, s uređenim ulazom u kamp;

2. teren kampa mora biti takav da omogućava brzo upijanje ili otjecanje oborinskih voda;

3. teren na koji se postavlja oprema za smještaj turista i za smještaj automobila u kampu mora biti ravan;

4. kamp mora biti ozelenjen i djelomično pokriven drvećem zbog mogućnosti kampiranja u polusjeni;

5. kamp mora biti osvijetljen na način da je omogućeno normalno kretanje turista noću;

6. u kampu mora biti osigurana neprekidna opskrba zdravstveno ispravnom vodom;

7. u kampu mora postojati priključak na vodovodnu mrežu, a na području s nesigurnom vodoopskrbom, kamp mora raspolagati vlastitim rezervoarom za vodu (cisterna, bunar) koji mora biti uređen u skladu sa sanitarno-higijenskim i tehničkim propisima, tako da se voda do potrošnih mjesta dovodi pritiskom (hidrofor) uz kloriranje pitke vode;

8. u kampu mora biti osigurano prosječno dnevno najmanje 100 litara zdravstveno ispravne vode svakom turistu korisniku kampa;

9. zbrinjavanje otpadnih voda i krutog otpada u kampu mora se obavljati na sanitarno-tehnički i higijenski način (kanalizacija, septička jama, odvoženje u spalionicu otpada i sl.);

10. u kampu mora biti osiguran najmanje jedan zahod za muškarce i jedan odvojen za žene koji mogu biti i zahodi-čučavci, s odgovarajućim pretprostorom;

11. zahodi moraju biti dobro prozračeni i preko noći osvijetljeni;

12. sve okomite plohe u zahodima do visine od najmanje 1,50 m moraju biti obložene keramičkim pločicama ili drugim odgovarajućim materijalom koji se lako čisti i održava;

13. podovi u zahodu moraju biti od materijala koji se lako čisti i održava;

14. zahodi u kampu moraju biti opskrbljeni toaletnim papirom i četkom za čišćenje zahodske školjke;

15. zahodi u kampu ne smiju biti na udaljenosti većoj od 100 m od prostora za kampiranje;

16. za potrebe gosta u kampu mora biti osiguran natkriveni prostor s najmanje dva odijeljena umivaonika s tekućom vodom: jedan za žene i jedan za muškarce;

17. okomite plohe u prostoru gdje se nalaze umivaonici do visine od najmanje 1,50 m moraju biti obložene keramičkim pločicama ili drugim odgovarajućim materijalom koji se lako čisti i održava, a pod ispred i ispod toga prostora po cijeloj dužini i u širini od najmanje 1 m mora biti popločen;

18. uz svaki umivaonik mora biti polica za toaletni pribor, ogledalo i držač za odjeću i ručnik, te jedna utičnica za priključak električnog aparata (za brijanje, za sušenje kose i sl.);

19. u kampu mora biti najmanje jedan odvojeni tuš za muškarce i jedan za žene. Tuševi moraju biti u tuš kabinama s vratima ili zastorima;

20. u natkrivenom prostoru kampa mora biti najmanje jedan sudoper (korito i iscjeđivač) s tekućom toplom i hladnom vodom;

21. pokraj sudopera mora biti najmanje jedna posuda s poklopcem za otpatke;

22. u kampu mora biti gostima osiguran jedan praonik sa slavinom za pranje rublja. Prostor s praonikom mora biti natkrit, a pod ispred i ispod toga prostora po cijeloj dužini i u širini najmanje 1 m mora biti popločen;

23. kamp mora biti opskrbljen aparatima za gašenje požara i priborom za prvu pomoć, u skladu s propisima;

24. u kampu mora biti dovoljan broj kanti za otpatke s poklopcem ili dovoljan broj vreća za smeće, osiguran prostor za držanje pribora za održavanje čistoće i osiguran odvoz smeća.

U kampu se moraju obavljati poslovi prijema i ispraćaja gostiju od 07,00 do 23,00 sata.

Članak 14.

Za pružanje usluga prehrane, pića i napitaka, seljačko domaćinstvo treba imati:

_ blagovaonicu odnosno prostoriju za usluživanje gostiju,

_ kuhinju kapaciteta koji odgovara kapacitetu blagovaonice odnosno prostoriji za usluživanje gostiju koji se izražava brojem sjedećih mjesta,

_ spremište za hranu kapaciteta kuhinje,

_ rashladni uređaj za čuvanje namirnica, pića i napitaka.

Usluživanje gostiju jelom, pićem i napicima može se obavljati i u prostoru za usluživanje na otvorenom.

Članak 15.

Kuhinja treba imati:

_ termički uređaj za pripremanje jela i napu odgovarajućeg kapaciteta odzračivanja iznad termičkog uređaja ili prirodnu ventilaciju,

_ sudoper s dva korita za pranje posuđa i pribora za jelo s mješalicom za toplu i hladnu vodu,

_ police ili ormare za sušenje ili smještaj posuđa i pribora za jelo,

_ hladnjak odgovarajućih dimenzija za kapacitet kuhinje,

_ zračenje kuhinje treba biti izvedeno tako da zrak iz kuhinje ne ulazi u blagovaonicu.

Članak 16.

Blagovaonica, odnosno prostorija za usluživanje gostiju, treba imati odgovarajući broj stolova, stolica ili klupa i dobro ozračenje i osvjetljenje.

Pod u blagovaonici odnosno prostoriji za usluživanje gostiju ne smije biti klizav, mora biti od materijala koji ne propušta vodu i lako se čisti i održava.

Gostima se kod usluživanja hrane treba staviti na raspolaganje papirnati ili platneni ubrus.

Pribor za jelo treba biti od nehrđajućeg materijala.

Stolovi u blagovaonici, odnosno prostoriji za usluživanje gostiju trebaju biti pokriveni tekstilnim, papirnatim ili plastičnim stolnjacima ili podlošcima ispod pribora i posuđa za jelo.

Na prostor za usluživanje na otvorenom odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga članka.

Članak 17.

Spremište za hranu treba biti odvojeno od kuhinje i dovoljno zračno, te treba imati odgovarajuće police odnosno regale za smještaj namirnica i pića.

Za održavanje lako pokvarljivih namirnica i pića trebaju se postaviti rashladne komore ili hladnjaci odgovarajućeg kapaciteta.

Članak 18.

Usluge kušanja vlastitog vina ili rakije moraju se pružati u kušaonici (vinotočje) koja može biti uređeni dio stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkritom ili na otvorenom prostoru.

IV. KATEGORIZACIJA OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 19.

Sobe i apartmani kategoriziraju se, ovisno o uređenju, opremi i uslugama.

Objekti iz stavka 1. ovoga članka kategoriziraju se pojedinačno, a pored minimalnih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom trebaju ispunjavati i uvjete propisane za kategoriju pojedinog objekta.

Članak 20.

Sobama I. kategorije smatraju se jednokrevetne i dvokrevetne sobe s posebnim ulazom za goste koje se nalaze u dobro održavanim zgradama. Sobe moraju imati uvedeno električno osvjetljenje, te kvalitetni namještaj u skladu sa tradicijskom kulturom sela.

Sobe I. kategorije, trebaju ispunjavati sljedeće:

1. da su podovi od parketa ili brodskog poda ili cijeli pod pokriven tapisonom;

2. da ima unutarnju visinu najmanje 2,40 m;

3. da uz svaku postelju ima sag, osim ako je cijeli pod pokriven sagom, odnosno tapisonom;

4. da ima vlastitu kupaonicu čiji pod i zidovi do visine najmanje 1,50 m su opločeni keramičkim pločicama;

5. da se posteljina mijenja najmanje svaka tri dana, ručnici svaki dan, odnosno prilikom svake promjene gosta.

Članak 21.

Sobama II. kategorije smatraju se jednokrevetne i dvokrevetne sobe s posebnim ulazom koje se nalaze u dobro održavanim zgradama s uređenim ulazom i električnim osvjetljenjem.

Sobe II. kategorije trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da su podovi od brodskog poda ili prekriveni tapisonom ili toplim podom;

2. da imaju unutarnju visinu najmanje 2,30 m;

3. da uz svaku postelju imaju mali sag, osim ako je cijeli pod pokriven sagom, odnosno tapisonom;

4. da sobe bez vlastite kupaonice, imaju umivaonik sa tekućom toplom i hladnom vodom, uz umivaonik specijalnu utičnicu za električne aparate, ogledalo s pogodnom rasvjetom, policu ili ormarić za toaletni pribor i najmanje dva nosača za ručnike;

5. da su zidovi uz umivaonik opločeni keramičkim pločicama ili od odgovarajućeg drugog materijala;

6. da najviše tri dvokrevetne sobe (šest postelja u sobama) koje nemaju vlastite kupaonice, ima najmanje jedna zajednička kupaonica i jedan zahod.

Članak 22.

Sobama III. kategorije smatraju se sobe koje imaju jednostavniji namještaj, a mogu imati najviše četiri postelje.

Sobe III. kategorije trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da imaju unutarnju visinu najmanje 2,20 m;

2. da na svakih osam postelja u sobama koje nemaju vlastite uređaje za umivanje, imaju prostoriju za umivanje u kojoj, osim umivaonika, odnosno lavora (najmanje jedan umivaonik odnosno lavor na osam postelja) mora biti ogledalo i police za pribor za umivanje i nosač za ručnike;

3. da na svakih osam postelja u sobama koje nemaju vlastiti zahod postoji najmanje jedan posebni zahod;

4. da najviše na 10 postelja u sobama, koje nemaju vlastitu kupaonicu mora postojati najmanje jedna zajednička kupaonica.

Članak 23.

Apartmani I. kategorije, trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. površina poda apartmana treba biti najmanje 12 m2 po jednoj postelji;

2. da su prostorije apartmana unutarnje visine najmanje 2,40 m;

3. da su podovi u sobama i dnevnom boravku apartmana od parketa ili brodskog poda ili da je cijeli pod pokriven tapisonom;

4. da se uz svaku postelju nalazi mali sag, osim ako je pod pokriven sagom, odnosno tapisonom;

5. da ima vlastitu kupaonicu čiji pod i zidovi do visine najmanje 1,50 m su opločeni keramičkim pločicama;

6. da u apartmanima sa više od dvije sobe postoji još jedan odvojeni zahod s umivaonikom, ako je zahod smješten u kupaonici;

7. prostorije apartmana trebaju biti opremljene kvalitetnim namještajem koji je usklađen sa tradicionalnom kulturom sela;

8. da se na balkonu ili terasi, odnosno u vrtu apartmana nalazi stol i najmanje onoliko stolica za koliko postelja je predviđen apartman;

9. da se u prostoriji za dnevni boravak i blagovanje, kao i u sobama na zidu nalazi po jedna ukrasna slika;

10. da se gostima osigura smještaj vozila u garažu ili parkiranje vozila neposredno uz zgradu u kojoj se nalazi apartman;

11. da se posteljina mijenja najmanje svaka tri dana, ručnici svaki dan odnosno prilikom svake promjene gosta.

Članak 24.

Apartmani II. kategorije trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. površina poda apartmana treba biti najmanje 10 m2 po jednoj postelji;

2. da prostorije apartmana imaju unutarnju visinu najmanje 2,30 m;

3. da su podovi u sobama i dnevnom boravku apartmana od parketa ili brodskog poda ili prekriveni tapisonom ili toplim podom;

4. da se uz svaku postelju nalazi mali sag, osim ako je pod prekriven tapisonom;

5. da ima vlastitu kupaonicu, čiji pod i zidovi su opločeni keramičkim pločicama ili oličeni uljanom bojom;

6. da postoji mogućnost korištenja balkona, terase ili vrta;

7. da se gostima osigura mogućnost parkiranja vozila u bližoj okolici zgrade u kojoj se nalazi apartman;

8. da se posteljina mijenja najmanje svakih pet dana, a ručnici svaki drugi dan, odnosno prilikom svake promjene gosta.

V. UTVRÐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I NAČIN KATEGORIZACIJE OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 25.

Postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni minimalni uvjeti, te minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu provodi povjerenstvo županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured) koje se sastoji od najmanje tri člana, a imenuje ga pročelnik nadležnog ureda.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine stručni djelatnici nadležnog ureda.

Članak 26.

Građanin koji ima odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, dužan je podnijeti zahtjev za ponovnu kategorizaciju objekta u kojem pruža uslugu u roku 30 dana od dana kada je prestao ispunjavati propisane uvjete za tu kategoriju objekta.

Utvrđena kategorija objekta može se mijenjati ako se tijekom poslovanja objekta promijene uvjeti temeljem kojih je objekt kategoriziran.

Postupak promjene kategorije objekta isti je kao i za utvrđivanje kategorije.

VI. OZNAČAVANJE OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 27.

Vrste i kategorije objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu označavaju se standardiziranom pločom koja se sastoji od smeđeg polja i okvira zlatne boje, pravokutnog oblika, visine 30 cm i duljine 40 cm, na kojoj je uz gornji rub u istoj crti bijelom bojom ispisana oznaka "SELJAČKI TURIZAM". Na sredini ploče, bijelim slovima, ispisana je vrsta objekta sa simbolom (za sobe i kampove), a ispod vrste objekta ispisana je kategorija objekta, ako se objekt kategorizira.

Izdavanjem standardiziranih ploča iz stavka 1. ovoga članka, koje moraju biti ujednačene kvalitete i tehničke izvedbe, je u nadležnosti nadležnog ureda.

Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovoga članka imaju objekti s oznakama vrste:

_ Soba za iznajmljivanje s riječju: "SOBE" i simbolom postelje;

_ Apartman s riječju: "APARTMAN";

_ Kamp s riječju: "KAMP" i simbolom šatora.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-04/96-01/01
Urbroj: 529-02/96-0001
Zagreb, 19. siječnja 1996.

Ministar
dr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.