Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 14.03.1996 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" br. 27/93., 13/94., 69/94., 73/94. i 13/95.), ministar financija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNU NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA ZA 1996. GODINU.

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu ("Narodne novine" br. 1096., 5/96. i 10/96) u Popisu žiroračuna županija i gradova/općina te brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava Porezne uprave i gradova/općina po županijama, treba dodati brojeve žiroračuna odnosno ispraviti pripadnost ispostavama Porezne uprave tako da glasi:

I.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zagrebu)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE GRADA ZAGREBA

30103-630-518 STUPNIK 30103 551

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VELIKA GORICA

30115-630-544 VELIKA GORICA *30115 541 541

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ZAPREŠIĆ

30110-630-565 LUKA 30110 548

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Sisku)

KOTAR GLINA

(sjedište u Glini

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VRGINMOST

32100-630-336 TOPUSKO 32130 457

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Gospiću)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE PAG

33894-630-203 NOVALJA 33894 288

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 401-03/95-01/11

Urbroj: 513-07/96-4

Zagreb, 7. ožujka 1996.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.