Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 14.03.1996 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE

Na temelju članka 44. a u svezi s člankom 53. stavak 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva "Narodne novine" br. 107/95. ravnatelj Državne uprave za vode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

Članak 1.

U Pravilniku o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda ("Narodne novine", br. 33/91) članak 18. mijenja se i glasi:

"Na postupak utvrđivanja visine naknade primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Naplatu dospjelih neplaćenih iznosa naknade zajedno s pripadajućim kamatama obavlja ovlaštena organizacija za obavljanje platnog prometa na temelju izvršnog rješenja Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu u zemlji."

Članak 2

Članak 19. mijenja se i glasi:

"Na nepravodobno plaćene iznose naknade obračunavaju se i plaćaju kamate prema kamatnoj stopi propisanoj za nepravodobno plaćanje poreza na dohodak."

Članak 3.

Ovan Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/13

Urboj: 527-1-1/10-96-1

Zagreb, 11. ožujka 1996.

Ravnatelj Državne uprave za vode

mr. Marko Širac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.