Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 13.03.1996 Odluka o utvrđivanju granica vodnih područja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95), Vlada Republike Hrvatske, je na sjednici održanoj 7. ožujka 1996. godine, donijela

ODLUKU

O UTVRÐIVANJU GRANICA VODNIH PODRUČJA

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se granice vodnih područja sliva Save, slivova Drave i Dunava, primorsko-istarskih slivova i dalmatinskih slivova.

II.

Granicu vodnih područja prema drugim državama čini državna granica.

III.

Unutar granica vodnog područja sliva Save nalaze se područja:

1. Županije Brodsko-posavske, Županije Bjelovarsko-bilogorske, Županije Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije, Županije Krapinsko-zagorske i Županije Karlovačke.

2. dijelova županija, i to:

a) Županije Vukovarsko-srijemske koje čine:

_ gradovi Vinkovci i Županja i

_ općine: Stari Mikanovci, Ivankovo, Stari Jankovci, Tompojevci, Tovarnik, Nijemci, Vrbanja, Drenovci, Gunja, Bošnjaci, Otok, Gradište, Babina Greda, Cerna i Andrijevci;

b) Županije Požeško-slavonske koje čine:

_ grad Požega i

_ općine: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Kutjevo, Pleternica, Velika, Lipik i Pakrac;

c) Županije Osječko-baranjske koje čine:

_ grad Ðakovo,

_ općine Strizivojna, Trnava i Satnica Ðakovačka i

_ dijelovi općina: Levanjska Varoš, Drenje, Gorjanci, Viškovci i Semeljci;

d) Županije Koprivničko-križevačke koje čine:

_ općine Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec;

e) Županije Varaždinske koje čine:

_ općine: Breznički Hum, Visoko i Breznica

f) Županije Zadarsko-kninske koje čine:

_ općine: Smoljanac, Korenica, Udbina i Donji Lapac.

IV.

Unutar granica vodnog područja slivova Drave i Dunava nalaze se područja:

1. Županije Virovitičko-podravske i Županije Međimurske,

2. dijelova županija i to:

a) Županije Osječko-baranjske koje čine:

_ gradovi Osijek, Valpovo i Beli Manastir;

_ općine: Čeminac, Popovac, Petlovac, Kneževi Vinogradi, Bilje, Draž, Darda, Belišće, Bizovac, Čepin, Ernestinovo, Punitovci, Koška, Petrijevci, Vuka, Donji Miholjac, Šljivoševci, Marijanec, Viljevo Donje, Moslavina Podravska i Erdut

_ dijelovi općina: Levanjska Varoš, Drenje, Gorjani, Vinkovci i Semeljci;

b) Županije Koprivničko-križevačke koje čine:

_ grad Koprivnica i

_ općine: Koprivnički Ivanec, Peteranec, Drnje, Gola, Legrad, Ðelekovec, Novigrad Podravski, Hlebine, Rasinje, Sokolovac, Ðurđevac, Kloštar Podravski, Molve, Ferdinandovec, Virje i Koprivnički Bregi;

c) Županije Varaždinske koje čine:

_ grad Varaždin i

_ općine: Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Vidovec, Petrijanec, Sveti Ilija, Beretinec, Trnovec Bartolovečki, Vinica, Sračinec, Bednja, Maruševec, Ivanec, Klenovnik, Donja Voća, Lepoglava, Ludbreg, Donji Martijanec, Sveti Ðurđ, Mali Bukovec, Novi Marof, Varaždinske Toplice i Ljubešćica;

d) Županije Vukovarsko-srijemske koje čine:

_ gradovi Ilok i Vukovar i

_ općine: Lovas, Borovo, Trpinja, Bogdanovci, Nuštar, Tordinci i Jarmina

e) Županije Požeško-slavonske koje čine:

_ grad Našice i

_ općine; Podgorač, Ðurđenovac i Feričanci.

V.

Unutar granica vodnog područja primorsko-istarskih slivova nalaze se područja Županije Istarske, Županije Primorsko-Goranske i Županije Ličko-Senjske.

VI.

Unutar granica vodnog područja dalmatinskih slivova nalaze se područja:

1. Županije Šibenske, Županije Splitsko-dalmatinske i Županije Dubrovačko-neretvanske i

2. dio Županije Zadarsko-kninske koje čine:

_ gradovi Zadar i Biograd na moru i

_ općine: Bibinje, Sukošan, Zemunik Donji, Škabrnja, Poličnik, Posedarje, Novigrad, Starigrad, Ražanac, Nin, Vir, Preko, Kali, Sali, Pašman, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov, Jasenice, Kruševo, Obrovac, Nedvada, Smilčić, Polača, Benkovac, Lisičić, Lišane Ostovičke, Stankovci, Kistanje, Ervenik, Orlić, Lovinac, Gračac, Kijevo i Civljani.

VII.

Granice vodnih područja ucrtat će "Hrvatske vode" na općem zemljovidu u mjerilu 1:300.000 kojeg izdaje Državna geodetska uprava.

VIII.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju površina vodnih područja ("Narodne novine", broj 33/67).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. srpnja 1996. godine.

Klasa: 015-02/96-01/02 Urbroj: 5030105-96-2 Zagreb, 7. ožujka 1996.

Predsjednik mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.