Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 13.03.1996 Rješenje o imenovanju predsjednice ičlanova Upravnog vijeća hrvatskog Zavoda za medicinu rada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), članka 47. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93 i 11/94) i članka 8. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za medicinu rada ("Narodne novine", broj 10/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. ožujka 1996. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA

1. Imenuje se doc. dr. JADRANKA MUSTAJBEGOVIĆ predsjednicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za medicinu rada.

2. Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za medicinu rada u ime osnivača, imenuje se:

_ mr. sc. MATE MLAČIĆ

_ mr. sc. VLASTA DEČKOVIĆ VUKRES

_ VLADIMIR KAMENSKI

_ ZDRAVKA ŠINDIK

Klasa: 080-02/96-01/31 Urbroj: 50304/2-96-01 Zagreb, 7. ožujka 1996.

Predsjednik mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.