Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 13.03.1996 Rješenje o imenovanju predsjednika ičlanova Ravnateljstva Hrvatskog povijesnog muzeja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 4. stavka 1. Zakona o Hrvatskom povijesnom muzeju ("Narodne novine", broj 27/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. ožujka 1996. godine donijela.

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA RAVNATELJSTVA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA

1. Imenuje se dr. MILAN KRUHEK, predsjednikom Ravnateljstva Hrvatskog povijesnog muzeja.

2. Za članove Ravnateljstva Hrvatskog povijesnog muzeja imenuju se:

_ dr. NEVEN BUDAK

_ dr. IGOR FISKOVIĆ

_ dr. IVO MAROEVIĆ

_ dr. JOSIP BRATULIĆ

Klasa: 080-02/96-01/30 Urbroj: 50304/2-96-01 Zagreb, 7. ožujka 1996.

Predsjednik mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.