Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 13.03.1996 Pravilnik o naknadama za obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUÐA

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 3/94) i članka 70. stavka 2. Zakona o državnom odvjetništvu ("Narodne novine" br. 75/95), donosim

PRAVILNIK

O NAKNADAMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U PRETHODNOM KAZNENOM POSTUPKU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje visina paušalne naknade za obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku, ovisno o uvjetima u kojima se ti poslovi obavljaju.

Članak 2.

Sucima županijskih i vojnih sudova, županijskim državnim odvjetnicima i vojnim odvjetnicima, odnosno njihovim zamjenicima (u daljem tekstu: dužnosnik), te službenicima i namještenicima (u daljem tekstu: službenik) u navedenim sudovima i državnim odvjetništvima paušalna naknada za obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku izvan redovitog radnog vremena, utvrđuje se ovisno o tome je li te poslove obavlja u zgradi suda, državnog odvjetništva odnosno vojnog odvjetništva ili je u stalnoj pripravnosti kod kuće, odnosno u stanu.

Članak 3.

Paušalna naknada iznosi 300,00 kuna bruto dnevno dužnosniku, a 100,00 kuna bruto dnevno službeniku u radne dane, odnosno 600,00 kuna bruto dnevno dužnosniku, a 200,00 kuna bruto dnevno službeniku za vrijeme tjednog odmora, neradnog dana ili državnog blagdana, ako poslove u prethodnom kaznenom postupku obavlja u zgradi suda, državnog odvjetništva odnosno vojnog odvjetništva.

Paušalna naknada iznosi 150,00 kuna bruto dnevno dužnosniku, a 50,00 kuna bruto dnevno službeniku a radne dane odnosno 300,00 kuna bruto dnevno dužnosniku, a 100,00 kuna bruto dnevno službeniku u dane tjednog odmora, neradnog dana ili državnog blagdana, ako poslove u prethodnom kaznenom postupku obavljaju na način da se dužnosnik odnosno službenik nalazi u stalnoj pripravnosti kod kuće, odnosno u stanu.

Članak 4.

Ako je dužnosnik, odnosno službenik obavljao poslove u prethodnom kaznenom postupku kraće vrijeme od 12 sati radnim danom, odnosno od 24 sata neradnim danom, paušalna se naknada izračunava dijeljenjem bruto iznosa iz članka 3. ovoga Pravilnika s ukupnim brojem sati radnim danom, odnosno neradnim danom, i tako dobiveni iznos pomnoži brojem sati koje je dužnosnik odnosno službenik proveo u obavljanju navedenih poslova.

Članak 5.

Paušalna naknada za obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku isplaćivat će se sucima, državnim odvjetnicima, vojnim odvjetnicima i njihovim zamjenicima, službenicima ili namještenicima na teret sredstava za posebne namjene koje se sudu osiguravaju prema odredbi članka 95. stavka 1. točke 3. alineje 6. Zakona o sudovima, a državnom odvjetništvu prema odredbi članka 70. stavak 1. točke 3. Zakona o državnom odvjetništvu.

Članak 6.

Sucima općinskih sudova, općinskim državnim odvjetnicima i njihovim zamjenicima, ako sudjeluju u obavljanju poslova prethodnog kaznenog postupka, paušalna naknada isplatit će se po članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i kriterijima za utvrđivanje naknada za obavljanje poslova u prethodnom krivičnom postupku ("Narodne novine" br. 54/88).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/95-01/74 Urbroj: 514-05-01-96-1 Zagreb, 16. veljače 1996.

Ministar Miroslav Šeparović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.