Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 13.03.1996 Objava o upisu u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

O UPISU U REGISTAR PROIZVOÐAČA KVALITETNE RASPLODNE STOKE

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o mjerama za unapređivanje stočarstva ("Narodne novine", br. 11/79, 26/93 i 29/94), objavljuje da su u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke upisani proizvođači i to pod rednim brojem:

130. Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske, d.o.o. Zagreb, Planinska 2b, s pravom proizvodnje kvalitetnih rasplodnih konja, pasmine hrvatski hladnokrvnjak, svih uzgojnih kategorija (rješenje Klasa: UP/I-320-08/95-01/3, Urbroj: 525-02-95-01, od 28. studenog 1995. godine).

131. Vladimir Petranović, dipl. veterinar, Pehovac, Končanica, s pravom proizvodnje kvalitetnih rasplodnih konja _ kasaća, svih uzgojnih kategorija (rješenje Klasa: UP/I-320-08/95-01/2, Urbroj: 525-02-96-01, od 15. siječnja 1996. godine).

Klasa: 320-08/96-01/14 Urbroj: 525-02-96-01 Zagreb, 6. ožujka 1996.

Ministar Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.