Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 08.03.1996 Ispravak Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Državnom prodačunu Republike Hrvatske za 1996. godinu objavljenom u "Narodnim novinama" broj 1 od 1. veljače 1996. te se daje

ISPRAVAK

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1996. GODINU

U članku 2. pod B. IZDACI:

Skupina 600, podskupina 10 Zemljište i ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu, umjesto svote: "80,485.000" treba stajati svota: "75,485.000".

Skupina 600, podskupina 70 Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu, umjesto svote: "173,774.031" treba stajati svota: "168,774.031".

Skupina 600, podskupina 80 Izgradnja kapitalnih objekata, umjesto svote: "1.369,720.400" treba stajati svota: "1.379,720.400".

U članku 3. u razdjelu 065 Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Glava 25 Hrvatske ceste:

Skupina 600-10 Zemljište i ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu, umjesto svote: "73,430.000" treba stajati: svota "68,430.000".

Pozicija 108887, 600-10-010 Zemljište, umjesto svote: "62,927.000" treba stajati svota: "57,927.000".

Skupina 600-70 Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu, umjesto svote: "93,978.000" treba stajati svota: "88,978.000".

Pozicija 108900, 600-70-050 Priprema, planiranje i upravljanje projektom, umjesto svote: 93,978.000", treba stajati svota: "88,978.000".

Skupina 600-80 Izgradnja kapitalnih objekata, umjesto svote: "805,592.000" treba stajati svota: "815,592.000".

Pozicija 108918, 600-80-010 Izgradnja cesta, željeznica i mostova, umesto svote: "805,592.000" treba stajati svota: "815,592.000".

U kapitalnim ulaganjima i kapitalnim projektima s pripadnim tekućim izdacima:

U razdjelu 065 Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, glava 25 Hrvatske ceste:

R 102568 POLUAUTOCESTA ZAGREB-GORIČAN, skupina 600-80-010 Izgradnja cesta, željeznica i mostova, umesto svote: "27,000.000" treba stajati svota: "37,000.000".

U tekstu Kapitalni izdaci projekta, umjesto svote: "40,000.000" treba stajati svota: "50,000.000".

P 102672 BRZE CESTE-PRIPREMA, skupina 600-10-010 Zemljište svotu od: "5,000.000", treba brisati.

Skupina 600-70-050 Priprema, planiranje i upravljanje projektom, umjesto svote: "10,000.000" treba stajati svota: "5,000.000".

U tekstu Kapitalni izdaci projekta, umjesto svote: "15,000.000" treba stajati svota: "5,000.000".

Klasa: 400-06/95-01/14

Zagreb, 6. ožujka 1996.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Berislav Živković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.