Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 06.03.1996 Odluka o imenovanju predsjednika ičlanova Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 98. alineja 5. i članka 106. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA POMILOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE

 1. VLADIMIR ŠEKS imenuje se predsjednikom Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske
 2. DUBRAVKO JELČIĆ imenuje se zamjenikom predsjednika

 3. Za članove Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske imenuju se:
 4. VESNA ŠKARE OŽBOLT

  MIRKO TANKOSIĆ

  TOMISLAV PENIĆ

  LJUBOMIR ANTIĆ

  IVAN TOLJ

  MLADEN MARKAČ

 5. Za zamjenike članova Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske imenuju se:
 6. IVAN LACKOVIĆ CROATA

  MARIO VČELIK

 7. Za tajnika Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske imenuje se TOMISLAV PENIĆ.
 8. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluke o imenovanju članova Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske broj: PA8-132/1-92 ("Narodne novine" broj 73/92) i PA8-67 i 68/1-94 ("Narodne novine" broj 83/94.).
 9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 10. Broj: 01-96-309/1 Zagreb, 22. veljače 1996.

Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.