Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 06.03.1996 Odluka o otvaranju posebnogžiro računa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za transferna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbi članka 47. točke 1. i 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 75/93) i članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 19. sjednici održanoj 27. veljače 1996. godine donijelo je

ODLUKU

O OTVARANJU POSEBNOG ŽIRO RAČUNA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA TRANSFERNA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom određuje se posebni žiro račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) za transferna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Posebni žiro račun iz stavke 1. ove točke namijenjen je samo za obavljanje platnog prometa namjenskih sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske za isplatu nadoknade plaće za vrijeme korištenja porodnog dopusta, posvojiteljskog dopusta i prava na rad skraćeno radno vrijeme do jedne, odnosno tri godine života djeteta i za isplatu pomoći za opremu novorođenog djeteta.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke koja se osiguravaju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za nadoknadu plaće isplaćuju se putem Zavoda sukladno odredbi članka 25. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a za pomoć za opremu novorođenog djeteta sukladno članku 5. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta ("Narodne novine" br. 58/94).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/96-06/10 Urbroj: 338-01-04-96-1 Zagreb, 27. veljače 1996.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.