Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 06.03.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-64/1993 od 14. veljače 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Zdravko Bartovčak, dopredsjednik Suda, te suci dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu Josipa Miljaka, podnesenom po punomoćniku Damiru Galetoviću iz Zagreba, na sjednici održanoj dana 14. veljače 1996. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Odbacuje se prijedlog.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Josip Miljak iz Zagreba, po punomoćniku Damiru Galetoviću, odvjetniku iz Zagreba, podnio je ovom Sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 21, 23. i 28. stavak 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 3/91 i 14/92).

Naznačena Odluka donesena je na temelju odredbe članka 79. stavak 1. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", broj 48/88, 16/90 i 53/90) kojom je određeno da općinska skupština može neizgrađeno građevinsko zemljište u društvenom vlasništvu, koje ona neposredno koristi, dati u zakup društveno pravnim osobama, građanima i građansko pravnim osobama za privremene potrebe do privođenja namjeni određenoj predmetnim planom, te da će se uvjeti davanja u zakup tog zemljišta urediti odlukom općinske skupštine.

Stoga se osporenom Odlukom, kao što je naznačeno u članku 1., uređuju način i uvjeti davanja u zakup javnih površina i građevinskog zemljišta koje je u društvenom vlasništvu i koje Grad Zagreb neposredno koristi.

Ustavni sud Republike Hrvatske je, razmatrajući sadržaj osporene odluke, koja predstavlja javnu objavu uvjeta pod kojima se daje određeno zemljište u zakup, kao i način davanja u zakup, utvrdio, upravo iz tih razloga, da ona nema karakter propisa iz članka 125. alineja 2. Ustava Republike Hrvatske, pa stoga ne može biti predmetom ustavnosudske ocjene.

Stoga je valjalo na temelju članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) riješiti kao u izreci.

Objava se temelji na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-II-64/1993. Zagreb, 14. veljače 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik Zdravko Bartovčak, v. r.