Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 01.03.1996 Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad određenim ustanovama kulture
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 1996. godine donijela

O D L U K U

O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ODREÐENIM USTANOVAMA KULTURE

I.

Osnivačka prava nad javnim ustanovama kulture i to: Centrom za obrazovanje, kulturu i informiranje Knin, Narodnim sveučilištem Benkovac i Narodnim sveučilištem Obrovac, prenose se na jedinice lokalne samouprave i uprave kako slijedi:

1. osnivačka prava nad Centrom za obrazovanje, kulturu i informiranje Knin, prenose se na Grad Knin,

2. osnivačka prava nad Narodnim sveučilištem Benkovac, prenose se na Općinu Benkovac, te

3. osnivačka prava nad Narodnim sveučilištem Obrovac, prenose se na Općinu Obrovac.

II.

Osnivačka prava nad Gradskim kazalištem Marina Držića, Dubrovnik, prenose se na Grad Dubrovnik.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-01/96-01/01 Urbroj: 5030104-96-1 Zagreb, 22. veljače 1996.

Predsjednik mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.