Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 01.03.1996 Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju magistralnog vodovoda"Josipdol-Skradnik"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94 i 35/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 1996. godine donijela

O D L U K U

O UTVRÐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU MAGISTRALNOG VODOVODA "JOSIPDOL-SKRADNIK"

I.

Izgradnja magistralnog vodovoda "Josipdol _ Skradnik" na nekretninama u k.o. Skradnik i k.o. Oštarije u interesu je Republike Hrvatske.

II.

Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju Lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/94-02/10, urbroj: 2133-04/1-94-10, od 27. rujna 1994. godine i Dopune lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/94-02/10, urbroj: 2133-04/1-95-11, od 26. siječnja 1995. godine, sve izdano i doneseno od strane Županije Karlovačke, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave Ogulin, te grafičkog prikaza izrađenog u mjerilu 1:2880 od strane VRO Zagreb, OOUR "Vodoprivreda Karlovac", Karlovac, u studenom 1988. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/95-01/01 Urbroj: 5030109-96-14

Zagreb, 22. veljače 1996.

Predsjednik mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.