Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 01.03.1996 Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova u domaćem organiziranom turističkom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", 75/93.) u provođenju Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu ("Narodne novine", broj 9/96.) ministar turizma donosi

NAPUTAK

O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE DIJELA TROŠKOVA U DOMAĆEM ORGANIZIRANOM TURISTIČKOM PROMETU

I. OPĆI UVJETI

U cilju poticanja domaćeg turističkog prometa na području Ličko-senjske, Zadarsko-kninske, Šibenske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu Dalmacija), te Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije, organizatorima grupnih turističkih putovanja u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada osigurava se subvencija dijela troškova u zračnom, cestovnom i pomorskom prijevozu.

Subvenciju mogu ostvariti svi organizatori grupnih turističkih putovanja za domaće građane za aranžmane koje uključuju organizirani prijevoz i najmanje sedmodnevni boravak s uslugom polu ili punog pansiona u hotelskim i drugim smještajnim objektima.

Ako putovanje uključuje više vrsta prijevoza zahtjev za subvenciju podnosi se istovremeno za sve vrste prijevoza na zasebnim obrascima za svaku vrstu prijevoza.

Ako se turisti jedne organizirane grupe istovremeno prevoze na više destinacija, subvencija se priznaje za krajnju destinaciju.

Kod kombiniranog prijevoza autobus _ brod u kojem je krajnja odredišna točka autobusnog prijevoza izvan Dalmacije, a odredišna destinacija u Dalmaciji, dio autobusnog prijevoza subvencionira se pod istim uvjetima.

Ako više organizatora putovanja koristi isto prijevozno sredstvo, zajednički zahtjev za subvenciju može dogovorno podnijeti jedan organizator s cjelokupnom dokumentacijom od svih organizatora.

Cijeneći konkretne uvjete i kretanje turističkog prometa u pojedinim županijama, Ministarstvo turizma može i dodatno subvencionirati organizirani turistički promet za pojedine destinacije na osnovi posebnih programa i pojedinačnih zahtjeva organizatora putovanja. Dodatna subvencija za organizirani turistički promet može se odnositi na proširenje razdoblja subvencioniranja, dužinu boravka turista i visinu subvencije.

II. AUTOBUSNI PRIJEVOZ

Subvencija u organiziranom autobusnom prijevozu iznosi:

_ za autobus od 25 do 39 sjedala 1,10 kn

_ za autobus od 40 do 60 sjedala 1,50 kn

_ za autobus od 61 do 80 sjedala 2,20 kn

Subvencija iz stavka 1. ove točke ostvaruje se ako je popunjenost autobusa najmanje:

_ 60% u svibnju i listopadu

_ 70% u lipnju i rujnu

_ 80% u srpnju i kolovozu

U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz slijedeću dokumentaciju:

_ obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ovog naputka,

_ kopiju ugovora o zakupu hotelskih i dr. kapaciteta i usluga (uz prvi zahtjev),

_ listu putnika ovjerenu od hotelske ili dr. pravne osobe kod koje su korištene usluge smještaja i prehrane,

_ kopije vouchera za svakog putnika ili grupni voucher,

_ kopiju putnog naloga za posebnu vožnju autobusom (ili račun prijevoznika) iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu grupe, broju sjedala u autobusu, datumu izvršene vožnje i ostvarenom broju kilometara,

_ dokaz o izvršenoj uplati hotelskoj ili sl. pravnoj osobi za izvršene usluge.

III. POMORSKI PRIJEVOZ

1) Zakup dijela ili cijelog plovila (charter)

Subvencija u pomorskom prijevozu može se ostvariti za sve domaće turističke linije prema i na području Dalmacije koje domaći pomorski prijevoznici uspostave na osnovi zakupa s domaćim organizatorima putovanja ili hotelskim i dr. pravnim osobama (u daljnjem tekstu: zakupoprimac).

Subvencija iz stavka 1. ove točke iznosi 1,50 kn po litri utrošenog goriva i ostvaruje se ako je popunjenost plovila najmanje:

_ 60% u svibnju i listopadu

_ 70% u lipnju i rujnu

_ 80% u srpnju i kolovozu

U slučaju da je popunjenost plovila manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Ako više organizatora putovanja zakupi dijelove kapaciteta istog plovila svakom organizatoru subvencija se odobrava razmjerno dijelu zakupljenog kapaciteta plovila.

Zahtjev za subvenciju podnosi zakupoprimac ili prijevoznik uz suglasnost zakupoprimca uz slijedeću dokumentaciju:

_ obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ove upute,

_ kopiju ugovora s pomorskim prijevoznikom o zakupu cijelog ili dijela plovila iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu grupe, zakupljenom broju sjedala na plovilu, broju planiranih vožnji i prosječnoj potrošnji goriva za zakupljenu relaciju (uz prvi zahtjev),

_ kopiju ugovora o zakupu hotelskih i dr. kapaciteta i usluga (uz prvi zahtjev),

_ listu putnika ovjerenu od hotelske ili dr. pravne osobe kod koje su korištene usluge smještaja i prehrane,

_ kopije vouchera za svakog putnika ili grupni voucher,

_ dokaz o izvršenoj uplati hotelskoj ili sl. pravnoj osobi za izvršene usluge.

2) Redovne brodske i trajektne linije

Za grupu od najmanje 30 putnika, odnosno autobus (kad je u pitanju kombinirani prijevoz) na redovnim brodskim i trajektnim linijama domaćih prijevoznika prema i na području Dalmacije subvencija se odobrava u iznosu od 20% od stvarno plaćene cijene karte.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz slijedeću dokumentaciju:

_ obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ove upute,

_ kopiju ugovora o zakupu hotelskih ili dr. kapaciteta i usluga (uz prvi zahtjev),

_ listu putnika ovjerenu od hotelske ili dr. pravne osobe kod koje su korištene usluge smještaja i prehrane,

_ kopije vouchera za svakog putnika, ili grupni voucher,

_ kopiju računa za plaćene karte za putnike, odnosno autobus.

IV. ZRAČNI PROMET

1. Subvencija u zračnom prometu (izuzev za zračnu luku Dubrovnik)

Subvencija u zračnom prometu za zakup zrakoplova na cijelo (charter) ili najmanje 10 sjedala na redovnim linijama iznosi 180 kn po putniku.

Kod zakupa zrakoplova na cijelo subvencija se isplaćuje za ukupni broj zakupljenih sjedala uz uvjet popunjenosti od najmanje:

_ 60% u svibnju i listopadu

_ 70% u lipnju i rujnu

_ 80% u srpnju i kolovozu

Ako je popunjenost zrakoplova manja od propisane, ukupni iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz slijedeću dokumentaciju:

_ obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ove upute,

_ kopiju ugovora sa zračnim prijevoznikom (uz prvi zahtjev),

_ kopiju ugovora o zakupu hotelskih i dr. kapaciteta i usluga (uz prvi zahtjev),

_ kopije vouchera za svakog putnika ili grupni voucher,

_ listu putnika ovjerenu od hotelske ili dr. pravne osobe kod koje su korištene usluge smještaja i prehrane,

_ dokaz o izvršenoj uplati hotelskoj ili sl. pravnoj osobi za izvršene usluge.

2. Subvencija za zračnu luku Dubrovnik

a) Redovne linije

U razdoblju 1. siječnja do 31. svibnja na svim domaćim redovnim linijama prema zračnoj luci Dubrovnik odobrava se subvencija u visini 50% redovne cijene povratne karte za sve primjenjive tarife ekonomske klase domaćih prijevoznika. Subvenciju mogu ostvariti svi putnici koji na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvare najmanje tri dana boravka. Krajnji rok povratka putnika na polaznu destinaciju je 15. lipnja 1996. godine.

U razdoblju 1. lipnja do 31. listopada na svim domaćim redovnim linijama prema zračnoj luci Dubrovnik odobrava se subvencija u visini 50% redovne cijene povratne karte za sve primjenjive tarife ekonomske klase domaćih prijevoznika. Subvenciju mogu ostvariti svi putnici koji na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvare najmanje sedam dana boravka. Krajnji rok povratka putnika na polaznu destinaciju je 15. studeni 1996. godine.

Subvencija iz stavka 1. i 2. ove točke ostvaruje se prilikom kupnje karte, a obračun subvencije vrši domaći prijevoznik na osnovi posebnog ugovora s Ministarstvom turizma.

b) Zakup zrakoplova na cijelo (charter)

U razdoblju 1. travnja do 31. listopada subvencija za zakup zrakoplova na cijelo (charter) iz svih domaćih zračnih luka prema zračnoj luci Dubrovnik organizatorima grupnih turističkih putovanja iznosi 50% ugovorene cijene chartera uz uvjet popunjenosti zrakoplova od najmanje:

_ 60% u svibnju i listopadu

_ 70% u lipnju i rujnu

_ 80% u srpnju i kolovozu

Ako je popunjenost zrakoplova manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Subvenciju iz stavka 1. ove podtočke mogu ostvariti svi organizatori grupnih turističkih putovanja za aranžmane koji uključuju najmanje sedmodnevni boravak s uslugom polu ili punog pansiona u hotelskim i drugim smještajnim objektima na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Zahtjev za subvenciju podnosi organizator putovanja uz slijedeću dokumentaciju:

_ obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ove upute,

_ kopiju ugovora sa zračnim prijevoznikom (uz prvi zahtjev),

_ kopiju ugovora o zakupu hotelskih i dr. kapaciteta i usluga (uz prvi zahtjev),

_ kopije vouchera za svakog putnika ili grupni voucher,

_ listu putnika ovjerenu od hotelske ili dr. pravne osobe kod koje su korištene usluge smještaja i prehrane.

_ dokaz o izvršenoj uplati hotelskoj ili sl. pravnoj osobi za izvršene usluge.

Ako više organizatora putovanja koristi isti zrakoplov subvenciju dogovorno podnosi jedan organizator s cjelokupnom dokumentacijom od svih organizatora.

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za subvenciju samo uz priloženu potpunu dokumentaciju podnosi se Ministarstvu turizma, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

Rokovi za podnošenje zahtjeva su:

_ 15. srpnja za realizirani promet u svibnju,

_ 15. kolovoza za realizirani promet u lipnju,

_ 15. rujna za realizirani promet u srpnju,

_ 15. listopada za realizirani promet u kolovozu,

_ 15. studeni za realizirani promet u rujnu i listopadu.

Po zahtjevima koji stignu nakon navedenih rokova ili s nepotpunom dokumentacijom ne mogu se ostvariti subvencije.

Klasa: 342-01/96-01/05 Urbroj: 529-03/96-1 Zagreb, 22. veljače 1996.

Ministar mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.