Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Zakon o plaćanju doplatnih maraka u unutarnjem poštanskom prometu u godini 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

O D L U K U

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNIH MARAKA U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU U GODINI 1996.

Proglašavam Zakon o plaćanju doplatnih maraka u unutarnjem poštanskom prometu u godini 1996., koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 16. veljače 1996.

Broj: 01-96-388/1 Zagreb, 21. veljače 1996.

Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O PLAĆANJU DOPLATNIH MARAKA U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU U GODINI 1996.

Članak 1.

(1) U cilju prikupljanja sredstava za provedbu programa Hrvatskoga olimpijskog odbora i promidžbu olimpijskih načela ideala plaćat će se, u razdoblju od 17. do 30. travnja na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "Hrvatski olimpijski odbor", u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutarnjem poštanskom prometu.

(2) U cilju prikupljanja sredstava za obnovu i razvoj ratnom agresijom oštećene Katedrale-bazilike Sv. Petra u Ðakovu, plaćat će se, u razdoblju od 17. do 30. srpnja na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "Ðakovačka katedrala" u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutarnjem poštanskom prometu.

(3) U cilju osiguranja sredstava za vukovarske invalide, za djecu poginulih i zatočenih Vukovaraca, kao i za stare i nemoćne osobe iz Vukovara, plaćat će se, u razdoblju od 16. do 29. kolovoza na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "Za Vukovar", u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutarnjem poštanskom prometu.

(4) U cilju prikupljanja sredstava za promicanje znanja o šećernoj bolesti djece, organiziranja edukativno rekreativnih boravaka djece oboljele od šećerne bolesti za vrijeme ljetnih praznika i drugih aktivnosti u prevenciji ove bolesti, plaćat će se, u razdoblju od 10. do 17. listopada na sve pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "75 godina liječenja inzulinom" u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutarnjem poštanskom prometu.

(5) U cilju osiguranja sredstava za obnovu i razvoj svetišta Majke Božje Remetske_Zagovornice Hrvatske u Zagrebu_Remete, plaćat će se, u razdoblju od 11. do 24. studenoga na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "Majka Božja Remetska_Zagovornica Hrvatske", u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutarnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Organizacija Caritas, Hrvatski Crveni križ i druge humanitarne organizacije oslobađaju se od plaćanja doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

(1) Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, uplaćuje se na račun Hrvatskog olimpijskog odbora.

(2) Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, uplaćuje se na račun Biskupskog ordinarijata iz Ðakova.

(3) Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona, uplaćuje se na račun Grada Vukovara.

(4) Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. stavka 4. ovoga Zakona, uplaćuje se na račun Hrvatske dijabetičke udruge.

(5) Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. stavka 5. ovoga Zakona, uplaćuje se na račun RKT Župe uznesenja B.D.M. Remete.

Članak 4.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 3. ovoga Zakona, uplaćuju se na poseban račun korisnika prihoda iz članka 3. ovoga Zakona, isključivo je namjenski i ne ulazi u ukupan prihod ostvaren od sredstava koje korisnik prihoda iz članka 3. ovoga Zakona, stječe za obavljanje svoje djelatnosti.

Članak 5.

Korisnici prihoda od doplatnih maraka iz članka 3. ovoga Zakona obvezni su, u roku od tri mjeseca nakon isteka roka za plaćanje doplatne marke, iz članka 1. ovoga Zakona, dostaviti Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske, izvješće o visini prikupljenih sredstava i njihovu utrošku.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/95-01/02 Zagreb, 16. veljače 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.