Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Odluka o imenovanju članova Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 59. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 16. veljače 1996., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV IZ REDA JAVNIH, ZNANSTVENIH I STRUČNIH DJELATNIKA

Za članove Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika imenuju se:

prof. dr. IVO GRABOVAC, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,

prof. dr. ŽELJKO HORVATIĆ, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

mr. MARIO JELUŠIĆ, znanstveni asistent na katedri Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. ZVONIMIR LAUC, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta "J. J. Strossmayer" u Osijeku,

prof. dr. PETAR KLARIĆ, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. BRANKO SMERDEL, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Klasa: 021-03/95-05/01 Zagreb, 16. veljače 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.