Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Odluka o imenovanju šest članova Odbora za zakonodavstvo iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 61. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 16. veljače 1996., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ŠEST ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO IZ REDA ZNANSTVENIH I STRUČNIH DJELATNIKA

Za članove Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika imenuju se:

mr. MARIO JELUŠIĆ, asistent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. PETAR KLARIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. MILE MAMIĆ, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru,

prof. dr. DRAGAN

MEDVEDOVIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

PETAR ŠALE, državni pravobranitelj Republike Hrvatske i

prof. dr. JURE ŠIMOVIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Klasa: 080-02/96-03/16 Zagreb, 16. veljače 1996.
 

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.