Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Odluka o potvrđivanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hrvatske kreditne banke za obnovu u 1994. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ("Narodne novine", br. 33/92., 76/93. i 108/95.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 16. veljače 1996., donio je

ODLUKU

O POTVRÐIVANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O POSLOVANJU HRVATSKE KREDITNE BANKE ZA OBNOVU U 1994. GODINI

Potvrđuje se Godišnje izvješće o poslovanju Hrvatske kreditne banke za obnovu u 1994. godini.

Klasa: 450-02/96-01/01 Zagreb, 16. veljače 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.