Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 118. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, na 4. sjednici 14. veljače 1996., nakon rasprave o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 1995. i Izvješću o obavljenoj reviziji za 1994., donio je slijedeće

ZAKLJUČKE

1. Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 1995. i Izvješće o obavljenoj reviziji za 1994.

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Državno odvjetništvo, Financijska policija i Porezna uprava podnijet će u roku od tri mjeseca Zastupničkom domu Sabora, svatko u svom djelokrugu, izvješće o poduzetim koracima na temelju nalaza u Izvješću Državnog ureda za reviziju za 1994. godinu (podnijetim prijavama za prekršaje, privredne prijestupe, kaznena djela, zahtjeve za provedbu sudskih istraga i drugim poduzetim mjerama s naznakom imena, dužnosti i opisa protupravnog ponašanja).

3. Vlada Republike Hrvatske, u roku od tri mjeseca, podnijet će Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske Izvješće o utvrđivanju odgovornosti svake odgovorne osobe, u svim resorima Vlade i drugim tijelima koje nadzire Vlada, prema nalazu Državne revizije s naznakom poduzetih mjera. Ministarstvo uprave će na isti način postupiti u odnosu na jedinice lokalne samouprave i uprave.

4. Državnoj reviziji Republike Hrvatske daje se puna potpora u njenom radu i obvezuje se da u Izvješću o obavljenim revizijama u 1995. godini izvijesti Zastupnički dom Sabora o otklanjanju ili neotklanjanju utvrđenih povreda propisa u Izvješću za 1994. godinu.

Klasa: 023-03/96-01/01

Zagreb, 14. veljače 1996.

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.