Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Odluka o razrješenju i izboručlana Odbora za gospodarstvo i financijeŽupanijskog doma Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 148. Poslovnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 55/95.), Županijski dom Sabora Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 13. veljače 1996. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE ŽUPANIJSKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Razrješuje se KRUNOSLAV OREŠKOVIĆ dužnosti člana Odbora za gospodarstvo i financije Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske.

II.

Za člana Odbora za gospodarstvo i financije Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske bira se TOMISLAV NINČEVIĆ.

Klasa: 080-03/96-01/05 Zagreb, 13. veljače 1996.

ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Županijskog doma Sabora prof. dr. Katica Ivanišević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.