Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Odluka o sanaciji "Valjaonice čelika" d.d., Kumrovec
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članaka 2. i 3. Zakona o sanaciji određenih poduzeća ("Narodne novine br. 56/95 i 109/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 1996. godine donijela

ODLUKU

O SANACIJI "VALJAONICE ČELIKA" D.D., KUMROVEC

I.

Otvara se postupak sanacije nad dioničkim društvo "Valjaonica čelika" d.d., Kumrovec.

II.

U Vjerovničko vijeće imenuje se:

1. Ivana Halle, koordinator sanacije

2. Filko Nikola, Zagrebačka banka d.d., Zagreb

3. Željko Stipinović, Državno ravnateljstvo za robne zalihe

4. Gordana Frinčić, "Croatia osiguranje"

III.

Koordinator sanacije je dužan sazvati Vjerovničko vijeće najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja ove Odluke.

IV.

Vjerovničko vijeće donijet će akt o svom radu i načinu odlučivanja.

Koordinator sanacije može osporiti provedbu pojedine odluke Vjerovničkog vijeća o čemu je dužan odmah obavijestiti radnu grupu iz članka 11. Zakona o sanaciji određenih poduzeća.

V.

Vjerovnici čiji su predstavnici imenovani u Vjerovničko vijeće zamijenit će svoja dospjela nesporna potraživanja za dionice tog društva koje su u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Ostali vjerovnici dioničkog društva će u pogledu zamjene svojih potraživanja za dionice dioničkog društva postupati prema odluci Vjerovničkog vijeća.

Pod dospjelim potraživanjima u smislu ove Odluke razumijevaju se potraživanja dospjela do dana stupanja na snagu ove Odluke.

VI.

Po okončanju postupka zamjene dionica, imenovati odnosno izabrat će članove organi dioničkog društva u skladu s novom vlasničkom strukturom, a prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 423-04/95-01/02 Urbroj: 5030116-96-10 Zagreb, 22. veljače 1996.

Potpredsjednik mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: