Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Odluka o sanaciji "TPK-EPO" d.d., Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članaka 2. i 3. Zakona o sanaciji određenih poduzeća ("Narodne novine" br. 56/95 i 109/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 1996. godine donijela

ODLUKU

O SANACIJI "TPK-EPO" D.D., ZAGREB

I.

Otvara se postupak sanacije nad dioničkim društvo "TPK-EPO" d.d., Zagreb.

II.

U Vjerovničko vijeće imenuje se:

1. Ivana Halle, koordinator sanacije

2. Vedrana Štulina, Zagrebačka banka d.d., Zagreb

3. Mirko Bandalović, Hrvatska elektroprivreda

4. Nikolina Budić, Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

III.

Koordinator sanacije je dužan sazvati Vjerovničko vijeće najkasnije u roku 5 dana od dana objavljivanja ove Odluke.

IV.

Vjerovničko vijeće donijet će akt o svom radu i načinu odlučivanja.

Koordinator sanacije može osporiti provedbu pojedine odluke Vjerovničkog vijeća o čemu je dužan odmah obavijestiti radnu grupu iz članka 11. Zakona o sanaciji određenih poduzeća.

V.

Vjerovnici čiji su predstavnici imenovani u Vjerovničko vijeće zamijenit će svoja dospjela nesporna potraživanja za dionice tog društva koje su u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Ostali vjerovnici dioničkog društva će u pogledu zamjene svojih potraživanja za dionice dioničkog društva postupati prema odluci Vjerovničkog vijeća.

Pod dospjelim potraživanjima u smislu ove Odluke razumijevaju se potraživanja dospjela do dana stupanja na snagu ove Odluke.

VI.

Po okončanju postupka zamjene dionica, imenovati odnosno izabrati će članove organi dioničkog društva u skladu s novom vlasničkom strukturom, a prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 423-04/95-01/02 Urbroj: 5030116-96-8 Zagreb, 22. veljače 1996.

Potpredsjednik mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: