Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 4. Uredbe o Uredu za prognanike i izbjeglice ("Narodne novine", br. 64/91 i 71/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 1996. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA UREDA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE

1. Imenuje se prof. dr. IVICA KOSTOVIĆ predsjednikom Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice.

2. Imenuje se mr. DAMIR ZORIĆ zamjenikom predsjednika Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice.

3. Za članove Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice imenuje se:

IVAN KRSTANOVIĆ

mr. STJEPAN ŠTERC

dr. JURAJ NJAVRO

JADRANKA KOSOR

msgr. VLADIMIR STANKOVIĆ

mr. SANJA MIKLOŠ.

Klasa: 080-02/96-01/25 Urbroj: 50304/2-96-01 Zagreb, 22. veljače 1996.

Predsjednik mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.