Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika ("Narodne novine", broj 106/95), članka 2. Zakona o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu ("Narodne novine", broj 106/95) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. siječnja 1996. donosi

ODLUKU

O NAJNIŽOJ OSNOVICI ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA DOPLATAK ZA DJECU

Članak 1.

Najniža osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu iznosi 1.100,00 kn.

Članak 2.

Iznos osnovice iz članka 1. ove odluke utvrđuje se za puno radno vrijeme. Za slučaj radnog vremena kraćeg od punoga, iznos najniže osnovice utvrđene ovom odlukom razmjeran je vremenu provedenom na radu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1996.

Klasa: 140-13/96-01/520 Urbroj: 341-99-01/96-2 Zagreb, 25. siječnja 1996.

Predsjednik Upravnog odbora

Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.