Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Ispravak Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Osnovnom krivičnom zakonu Republike Hrvatske _ pročišćeni tekst, koji je objavljen u "Narodnim novinama", br. 31 od 16. travnja 1993., te se daje

ISPRAVAK

OSNOVNOG KRIVIČNOG ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE (pročišćeni tekst)

U članku 111. stavku 3. iza riječi: "službu" treba stajati zarez.

Klasa: 740-02/92-01/05 Zagreb, 26. veljače 1996.

Tajnik Odbora za zakonodavstvo

Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Filip Bagić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.