Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Ispravak Pravilnika o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica objavljenom u "Narodnim novinama" broj 79 od 6. listopada 1995., te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UTVRÐIVANJU KATEGORIJA I KLASA SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA

U članku 2. stavak 2. iza riječi "proizvodnji" treba stajati, "preradi"

U članku 3. stavak 1. umjesto riječi "dugih" treba stajati riječi "drugih".

U članku 9. stavak 1. umjesto riječi "postupkom" treba stajati riječ "postupcima", a umjesto riječi "kostima" treba stajati riječ "kosti", a u matematičkom izrazu na kraju tog stavka izostavljen je dio izraza "01" tako da izraz glasi: "P<0,01".

U članku 12. stavak 2. umjesto riječi "Rješenjem" treba stajati riječ "Rješenje"

U članku 19. iza riječi "i" umjesto brojke "7" treba stajati brojka "14".

U prilogu 6. točka 2. stavak 2, u matematičkom izrazu prvi predznak "_" zamjenjuje se predznakom "+" tako da izraz glasi: "(M%) = 47,978 + (26,0429 x S/M) + (4,5154 x ÖM) _ (2,5018 x log S) _ (8,4212 x ÖS).

Klasa: 383-01/96-03/10 Urbroj: 558-06/1-96-1 Zagreb, 19. veljače 1996.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

dr. Jakša Topić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.