Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Ispravak Pravilnika o financijskom izvješćivanju za ministarstva, proračunske korisnike, izvan proračunske fondove i jedinice lokalne samouprave i uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Pravilnika o financijskom izvješćivanju za ministarstva, proračunske korisnike, izvanproračunske fondove i jedinice lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 10/96.) ministar financija donio je

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠĆIVANJU ZA MINISTARSTVA, PRORAČUNSKE KORISNIKE, IZVANPRORAČUNSKE FONDOVE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

U članku 4. stavak (8) u 1. i 2. retku umjesto riječi "neotpisana" treba stajati riječ "nabavna".

Klasa: 470-01/96-01/31

Urbroj: 513-06/96-6 Zagreb, 26. veljače 1996.

Ministar financija Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.