Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 23.02.1996 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine" br. 96/94.) ministar financija donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU PRORAČUNA

Članak 1.

U članku 22. dodaje se stavak 2. koji glasi: Proračunski korisnik može na računalima koristiti skraćeni tekst računskog plana proračuna', koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 2.

Prilog uz Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna ("Narodne novine", 98/94.): Glavna knjiga I i Glavna knjiga II se brišu.

Umjesto navedenoga upisuje se novi prilog koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 470-01/96-01/31 Urbroj: 513-06/96-1 Zagreb, 15. veljače 1996.

Ministar financija Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.