Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 21.02.1996 Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", broj 91A/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 1996. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UVJETIMA POD KOJIMA STRANE OSOBE MOGU STJECATI POTRAŽIVANJA U VALUTI REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Točka IV. Odluke o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 114/93) briše se.

II.

Točka VI. mijenja se i glasi:

"VI.

Ovlaštena banka može stranim osobama s njihovih računa u kunama isplaćivati za potrebe tekućih plaćanja u Republici Hrvatskoj i efektivne kunske novčanice, i to najviše do 15.000,00 kuna mjesečno.

Iznimno od stavka 1. ove točke. Narodna banka Hrvatske može odobriti i veće pojedinačne ili mjesečne isplate efektivnih novčanica u kunama.

Diplomatska i konzularna predstavništva u Republici Hrvatskoj te međunarodne organizacije koje, na temelju dvostranih ili mnogostranih međunarodnih ugovora, kojih je Republike Hrvatska stranka, imaju status sličan diplomatskim i konzularnim predstavništvima, mogu sa svojih računa u kunama kod ovlaštenih banaka podizati efektivne novčanice u kunama bez ograničenja iz stavka 1. ove točke."

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-01/93-01/09 Urbroj: 5030116-96-2 Zagreb, 15. veljače 1996.

Predsjednik mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.