Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 14.02.1996 Odluka o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9. stavka 1. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93, 106/93 i 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. veljače 1996. godine donijela

ODLUKU

O POSEBNIM MJERAMA CARINSKOG NADZORA PRI UVOZU, IZVOZU ILI PROVOZU ODREÐENIH ROBA

I.

Posebno značajne robe glede provedbe postupka carinjenja i naplate prihoda državnog proračuna po osnovi carine i drugih uvoznih pristojbi mogu se uvoziti, izvoziti ili provoziti, odnosno cariniti, na željezničkim graničnim prijelazima, te sljedećim međunarodnim cestovnim, odnosno pomorskim graničnim prijelazima:

1) Carinarnica Zagreb, cestovni granični prijelazi Bregana i Macelj,

2) Carinarnica Pula, cestovni granični prijelaz Kaštel,

3) Carinarnica Rijeka, cestovni granični prijelazi Rupa i Pasjak te pomorski granični prijelaz Rijeka,

4) Carinarnica Split, cestovni granični prijelaz Vinjani Donji i pomorski granični prijelaz Split,

5) Carinarnica Ploče, cestovni granični prijelaz Metković i pomorski granični prijelaz Ploče,

6) Carinarnica Koprivnica, cestovni granični prijelazi Goričan i Dubrava Križovljanska, te

7) Carinarnica Osijek, cestovni granični prijelazi Donji Miholjac i Lipovac.

Posebno značajnim robama u smislu stavka 1. ove točke smatraju se nafta i naftni derivati, duhan i duhanske prerađevine, kava (sirova, pržena, mljevena, ekstrakt), alkohol (etanol), alkoholna pića i pivo, te pokretna kulturna dobra (predmeti arheoloških nalaza, etnološki predmeti, stari namještaj, stare slike i skulpture, stara glazbala i dr.)

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/96-01/01 Urbroj: 5030116-96-1 Zagreb, 9. veljače 1996.

Predsjednik mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.