Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 14.02.1996 Ispravak Pravilnika o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o investicijskim fondovima objavljenom u "Narodnim novinama" broj 107 od 27. prosinca 1995., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

U članku 4. stavku 2. iza točke 8. treba stajati točka 9., 10., 11., 12. i 13. koje glase:

9. postupke i uvjete za izdavanje i/ili prodaju udjela ili dionica,

10. opis pravila za izračunavanje i upotrebu prihoda,

11. opis ciljeva ulaganja fonda, uključujući financijske ciljeve (npr. povećanje kapitala i prihoda), politike ulaganja (npr. specijalizacija za ulaganje na nekom geografskom ili gospodarskom području), moguća ograničenja pri politici ulaganja te podatke o tehnikama i instrumentima kojima se može služiti uprava fonda,

12. pravila o utvrđivanju vrijednosti imovine fonda,

13. određivanje cijena prodaje i izdavanja dokumenata o udjelu ili dionica, na vlastito:

_ način i učestalost izračunavanja cijena,

_ podatke o troškovima kupnje i izdavanja dokumenata o udjelu ili dionica,

_ podatke o načinu, mjestu i učestalosti objavljivanja cijena i troškova."

Klasa: 420-09/95-01/02 Zagreb, 6. veljače 1996.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske Berislav Živković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.