Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 14.02.1996 Ispravak Zakona o investicijskim fondovima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja objavljenom u "Narodnim novinama" broj 8 od 31. siječnja 1996. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA I UVJETIMA UPORABE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJA

U članku 15. stavku (3) u 8. retku iza slova "i" umjesto slova "B" treba stajati slovo "C".

U članku 19. stavku (1.) u točki 1. umjesto brojke "12." treba stajati brojka "18".

U članku 23. stavak (5) umjesto brojke "16." treba stajati brojka "22".

U Dodatku 1. u podtočki 2.4.1.1. u prvom retku brojku "12". treba zamijeniti brojkom "18."

U Dodatku 1. u podtočki 2.4.2.1. u prvom retku brojku "9." treba zamijeniti brojkom "15."

U Dodatku 2. u točki Ad.2. "KOMPONENTE" ispred riječi "otpornik" umjesto znaka ">>&", treba stajati "2.1.", a točku "2.1." iza druge alineje treba brisati.

U Dodatku 2. u točki II. ODAŠILJANJE I PRIJAM MORZE KODNIH SIGNALA u retku 2. riječ "znanstvenika" treba zamijeniti riječju "znamenaka".

U Dodatku 3. u obrascu SVJEDODŽBE O POLOŽENOM RADIOAMATERSKOM ISPITU umjesto riječi "ispitnog odbora" treba stajati "ispitne komisije".

Klasa: 011-01/95-02/91 Urbroj: 530-07-95-3 Zagreb, 7. veljače 1996.

Ministar pomorstva, prometa i veza mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.