Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 09.02.1996 Odluka o imenovajnučlanova Vijeća Hrvatske radio-televizije iz reda zastupnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 12. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj radio-televizij ("Narodne novine", br. 43/92. - pročišćeni tekst 94/93.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 1. veljače 1996., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE RADIO-TELEVIZIJE IZ REDA ZASTUPNIKA

I.

Za članove Vijeća Hrvatske radio-televizije iz reda zastupnika imenuju se

LUKA BEBIĆ

JANKO BOBETKO

ANTO ÐAPIĆ

KATARINA FUČEK

HRVOJE HITREC

IVAN HRANJEC

SANDOR JAKAB

Mr. MARIN JURJEVIĆ

MARIO KAPULICA

JADRANKA KOSOR

BOŽO KOVAČEVIĆ

DRAGO KRPINA

Dr. NEDJELJKO MIHANOVIĆ

STJEPAN RADIĆ

KRUNOSLAV SLABINAC.

II.

Utvrđuje se da je članovima Vijeća Hrvatske radio-televizije iz reda zastupnika, imenovanih Odlukom o imenovanju članova Vijeća Hrvatske radio-televizije ("Narodne novine", br. 60/92.), Odlukom o imenovanju člana Vijeća Hrvatske radio-televizije ("Narodne novine", br. 43/93.) i Odlukom o razrješenju i imenovanju člana Vijeća Hrvatske radio-televizije ("Narodne novine", br. 52/94.) prestalo članstvo u tom Vijeću dana 28. studenoga 1995.

Klasa: 119-02/95-01/05

Zagreb, 1. veljače 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.