Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 09.02.1996 Odluika o imenovanju predsjednika, triju potpredsjednika i 21člana Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnihžrtava iz reda zastupnika te jednogčlana iz reda povjesničara, pravnika, liječnika i drugih znanstvenih, stručnih i javnih radnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. Zakona o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata ("Narodne novine", br. 53A/91.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 1. veljače 1996., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, TRIJU POTPREDSJEDNIKA I 21 ČLANA KOMISIJE ZA UTVRÐIVANJE RATNIH I PORATNIH ŽRTAVA IZ REDA ZASTUPNIKA TE JEDNOGA ČLANA IZ REDA POVJESNIČARA, PRAVNIKA, LIJEČNIKA I DRUGIH ZNANSTVENIH, STRUČNIH I JAVNIH RADNIKA

I.

U Komisiju za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda zastupnika imenuje se:

za predsjednika:

KAZIMIR SVIBEN

za potpredsjednike:

ÐURÐA ADLEŠIĆ

MARIJA BAJT

VICE VUKOJEVIĆ

za članove:

Mr. MATO ARLOVIĆ

KRUNO BOŠNJAK

Mr. JURAJ BUZOLIĆ

DINO DEBELJUH

IVAN GABELICA

MARINO GOLOB

IVAN HRANJEC

Dr STANISLAV JENOVIĆ

MLADEN JURKOVIĆ

BOŽIDAR KALMETA

Dr. BORIS KANDARE

MARTIN KATIČIĆ

IVO LOZANČIĆ

IVAN NOGALO

NIKOLA OBULJEN

MIROSLAV PETRY

IVAN RABUZIN

IVICA ROPUŠ

Dr. ŽARKO TOMLJANOVIĆ

DRAGICA ZGREBEC

PETAR ŽITNIK

II.

Za članove Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda povjesničara, pravnika, liječnika i drugih znanstvenih, stručnih i javnih radnika imenuje se:

Mr. GORDANA TURIĆ, inženjer geologije i hidrogeologije iz Zagreba.

III.

Utvrđuje se da je predsjedniku, trima potpredsjednicima i 21 članu Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda zastupnika imenovanih Odlukom o imenovanju predsjednika, tri potpredsjednika i članova Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda zastupnika ("Narodne novine", br. 60/92.), Odlukom o razrješenju i imenovanju dva člana Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda zastupnika ("Narodne novine", br. 30/94.) i točkom I. Odluke o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava ("Narodne novine", br. 81/94.), prestalo članstvo u toj Komisiji dana 28. studenoga 1995.

Klasa: 119-02/95-01/16

Zagreb, 1. veljače 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">