Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 09.02.1996 Pravilnik o potvrdi o privremenoj nesposobnosti za rad
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 38/95., 54/95. i 65/95.) i članka 39. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93.) ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O POTVRDI O PRIVREMENOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj i način izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad zaposlenika.

Članak 2.

Privremenu nesposobnost za rad zaposlenik dokazuje potvrdom izdanom od strane izabranog doktora medicine (u daljnjem tekstu: liječnička potvrda).

Članak 3.

Liječnička potvrda mora sadržavati slijedeće podatke:

  1. naziv i adresu zdravstvene ustanove ili privatne ordinacije;
  2. broj osobnog kartona zaposlenika;
  3. broj zdravstvene iskaznice zaposlenika;
  4. ime i prezime, dan, mjesec i godina rođenja zaposlenika;
  5. jedinstveni matični broj građana;
  6. šifra bolesti prema MKB;
  7. izjavu izabranog doktora medicine da je na temelju pregleda utvrdio da zaposlenik boluje od određene bolesti, te da je radi toga potrebno bolovanje;
  8. datum početka bolovanja i moguće trajanje;
  9. datum izdavanja liječničke potvrde;
  10. potpis, izabranog doktora medicine i pečat zdravstvene ustanove ili privatne ordinacije.

Članak 4.

Liječnička potvrda može se izdati samo zaposleniku osobno, a u slučaju smještaja zaposlenika u zdravstvenu ustanovu, članovima uže obitelji zaposlenika uz predočenje potvrde da je zaposlenik smješten u zdravstvenu ustanovu.

Članak 5.

Radi zaštite privatnosti zaposlenika, liječničku potvrdu zaposlenik odnosno član njegove uže obitelji dužan je dostaviti isključivo poslodavcu ili osobi iz članka 22. stavka 3. Zakona o radu.

Članak 6.

Članom uže obitelji zaposlenika iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika smatraju se osobe iz članka 49. stavka 2. Zakona o radu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/05

Urbroj: 524-02-96-4

Zagreb, 29. siječnja 1996.

Ministar rada i socijalne skrbi

Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ministar zdravstva

Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.