Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 31.01.1996 Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94.), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM SNAGAMA ZRAČENJA RADIJSKIH POSTAJA U GRADOVIMA I NASELJIMA GRADSKOG OBILJEŽJA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom određuju se najviše dopuštene snage zračenja za radijske postaje koje se postavljaju u gradovima i naseljima gradskog obilježja.

(2) Gradovi i naselja gradskog obilježja iz stavka (1) ovoga članka određeni su posebnim propisima.

NAJVIŠE DOPUŠTENE SNAGE

ZRAČENJA

Članak 2.

Najviša dopuštena efektivna izračena snaga (e. r. p.) za radijske postaje koje se smiju postavljati u gradu i naselju gradskog obilježja dana je u tablici 1.Članak 3.

Iznimno od odredbe iz članka 2. ovoga pravilnika, glede najviše dopuštene snage zračenja radijske postaje koje se smiju postavljati u gradu ili naselju gradskog obilježja dane su u tablici 2.


Članak 4.

Radijske postaje smještene izvan grada ili naselja gradskog obilježja ne smiju na području grada ili naselja gradskog obilježja proizvoditi električna i magnetska polja, te gustoću toka snage, čije su veličine iznad dopuštenih vrijednosti navedenih u tablici 3.


Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/105

Urbroj: 530-07-95-3

Zagreb, 22. siječnja 1996.

Ministar

Ivica Mudrinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.