Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 31.01.1996 Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 52. stavka 8. i članka 54. stavka 5. Zakona o radu ("Narodne novine" 38/95, 54/95 i 65/95) i članka 39. stvka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O DJELATNOSTIMA KOJE SE SMATRAJU INDUSTRIJOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje koje djelatnsoti u smislu odredbe članka 52. stavka 1. članka 54. stavka 1. Zakona o radu spadaju u industriju.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Pravilnika u industriju spadaju slijedeće djelatnosti:

1. rudarstvo:

1. 1. vađenje energetskih sirovina,

1. 2. vađenje ruda i kamenja,

2. prerađivačka industrija:

2. 1. proizvodnja hrane, pića i duhanskih proizvoda,

2. 2. proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda,

2. 3. proizvodnja kože i proizvoda od kože,

2. 4. prerada drva i proizvoda od drva,

2. 5. proizvodnja celuloze, papira i kartona, proizvoda od papira i kartona,

2 .6. izdavačka i tiskarska djelatnost,

2. 7. proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnog goriva,

2. 8. proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda, umjetnih vlakana,

2. 9. proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa,

2. 10. proizvodnja ostalih nemetalnih, mineralnih proizvoda,

2. 11. proizvodnja metala i proizvoda od metala,

2. 12. proizvodnja strojeva i uređaja,

2. 13. proizvodnja električne i optičke opreme,

2. 14. proizvodnja prometnih sredstava,

2. 15. ostala prerađivačka industrija,

3. opskrba električnom energijom, plinom i vodom, i

4. građevinarstvo.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/13

Urbroj: 524-02-96-3

Zagreb, 29. siječnja 1996.

Ministar

rada i socijalne skrbi

Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.