Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 31.01.1996 Ispravak Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu objavljenom u "Narodnim novinama" broj 108 od 28. prosinca 1995., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KREDITNOJ BANCI ZA OBNOVU

U članku 7. stavku 3. umjeto riječi: "bez" treba stajati riječ: "kroz".

U članku 8. novom članku 6b, u stavku 1. točki 3. umjesto riječi: "dokup" treba stajati riječ: "otkup".

U članku 12. stavku 3. umjesto riječi: "HKBO" treba stajati riječ: "HBOR".

Klasa: 450-02/92-01/11

Zagreb, 24. siječnja 1996.

Tajnik Zastupničkog doma

Sabora Republike Hrvatske

Berislav Živković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.