Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 26.01.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-973/1995 od 10. siječnja 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući povodom zahtjeva Dalibora Čandrlića iz Kraljevice i KK "Jadrankolor" iz Rijeke za rješavanje sukoba o nadležnosti, na sjednici Suda održanoj dana 10. siječnja 1996. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Odbacuje se zahtjev za rješavanje sukoba o nadležnosti između Upravnog suda Republike Hrvatske i Općinskog suda u Rijeci.

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

O b r a z l o ž e nj e

Dalibor Čandrlić iz Kraljevice i Košarkaški klub "Jadrankolor" iz Rijeke, po Odvjetničkom uredu "Šprajc & Vukić" iz Rijeke, podnijeli su Sudu zahtjev za rješavanje sukoba o nadležnosti, a na temelju članka 32. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91, nastavno: Ustavni sud).

Prema stajalištu podnositelja zahtjeva, do sukoba o nadležnosti došlo je uslijed odbijanja nadležnosti Upravnog suda Republike Hrvatske i Općinskog suda u Rijeci, a u svzi s Odlukom Hrvatskog košarkaškog saveza (nastavno: Odluka HKS) broj: 1860 od 30. rujna 1994. godine.

Navedenom Odlukom se 1-podnositelja ne dopušta registracija za 2-podnositelja.

Podnositelji Općinskom sudu u Rijeci podnose tužbu, zahtijevajući od suda utvrđenje o ispunjenju pretpostavki za registraciju i donošenje odluke o stavljanju izvan snage Odluke HKS.

Podnositelji podnose tužbu i Upravnom sudu Republike Hrvatske, a u svezi iste Odluke HKS.

Oba suda odbijaju nadležnost u istom predmetu.

Podnositlji od Ustavnog suda zahtijevaju rješavanje nastalog negativnog sukoba nadležnosti između Upravnog suda Republike Hrvatske i Općinskog suda u Rijeci.

Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.

Ustavom Republike Hrvatske, člankom 125., određena je nadležnost Utavnog suda. Prema odredbi alineje 4. članka 125. Ustava, Ustavni sud Republike Hrvatske rješava o sukobu nadležnosti izemđu tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.

Dakle, Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan za rješavanje o sukobu nadležnosti između tijela sudbene vlasti.

Za rješavanje sukoba nadležnosti između Upravnog suda Republike Hrvatske i Općinskog suda u Rijeci, ako takav sukob postoji, nadležan je Vrhovni sud Republike Hrvatske, a na temelju odredbe članka 22. stavak 1. t. 6. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 3/94).

Budući da Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan za odlučivanje, zahtjev je odbačen na temelju članka 26. Ustavnog zakona (t. 1. izreke).

Objava ovog rješenja (t. 2. izreke) temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-IV-973/1995.

Zagreb, 10. siječnja 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.