Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 17.01.1996 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji (Narodne novine br. 27/93., 13/94., 69/94., 73/94. i 13/95.), Ministar financija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA

ZA 1996. GODINU

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu ( Narodne novine br. 1/96 ) u glavi I. OPĆE ODREDBE, na kraju trećeg stavka, riječi "u prilogu ove Naredbe " zamjenjuju se riječima "koji je sastavni dio ove Naredbe"

II.

U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točka 4. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, podtočka 4.2.4. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna, iza brojčane oznake 7862 Mjesni samodoprinos, umjeto točke stavlja se zarez i dodaje

7879 Mjesni samodoprinos od poljoprivrednika.

III.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, točka 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, ŽUPANIJ-SKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.2. u zadnjem stavku umjesto teksta "do 30100-840-...-1492" tzreba biti tekst "do 30100-840-...-1515".

IV.

U popisu žiroračuna županija i gradova/općina te brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava Porezne uprave i gradova
/općina po županijama, treba ispraviti brojčane oz-nake i pripradnost ispostavama Porezne uprave u sljedećim županijama, gradovima/općinama tako da glase:

Oznake za

uplatne račune

Jed. Oznaka za Oznaka

Broj Naziv ZAP-a račune na grada/

žiro-računa županije razini općine

proračuna grada/općine ispostave

Porezne

uprave

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zagrebu)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ZAPREŠIĆ

30110-630-469 DUBRAVICA 30110 549

II. KARIPSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Krapini)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DONJA STUBICA

35260-630-383 OROSLAVJE 35260 311

XIII. ZADARSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zadru)

KOTAR KNIN

(sjedište u Kninu)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE BENKOVAC

briše se općina Polača

35320-630-58 POLAČA 35310 344

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KNIN

dodaje se općina Polača

35320-630-58 POLAČA 35310 344

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(privremeno sjedište u Vinkovcima)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VUKOVAR

34900-630-287 BOROVO 34900 029

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ŽUPANJA

34910-630-245 ŽUPANJA *34910 534 534

34910-630-154 BABINA GREDA 34910 003

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Pazinu)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE UMAG

33780-630-128 NOVIGRAD 33780 291

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 401-03/95-01/11

Ubroj: 513-07/96-2

Zagreb, 12. siječnja 1996.

Ministar financija

Božo Prka v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>