Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 7. stavka 4. članka 26., članka 37. stavka 3. i članka 40. stavka 1. točke 1., 2. i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94) i članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih upravnih organizacija ("Narodne novine", br. 72/94) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O REKREACIJSKO-ŠPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

U članku 10. Pravilnika o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru ("Narodne novine", br. 29/95) zadnja alineja mijenja se i glasi:

"- 1.000,00 kuna za tekuću kalendarsku godinu."

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 324-01/95-01731

Urbroj: 515-02-95-06

Zagreb, 27. prosinca 1995.

Ministar

Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.