Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93. i 44./94.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. prosinca 1995. donosi

ODLUKU

O PRIVREMENIM VALORIZACIJSKIM
KOEFICIJENTIMA ZA PRERAČUNAVANJE PLAĆA IZ PRIJAŠNJIH GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1995. RADI ODREÐIVANJA NAKNADE PLAĆE ZBOG MANJE PLAĆE NA DRUGOM POSLU

1. U slučajevima kada se određuje naknada plaće zbog manje plaće na drugom poslu, preračunavanjem plaće, koju je osiguranik, odnosno invalid rada, ostvario u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala invalidnost, opasnost od invalidnosti ili izmijenjene radne sposobnosti ili u posljednje tri godine

- ako je to za osiguranika povoljnije, na razinu plaća iz godine 1995. plaće ostvarene u godinama od 1966. do 1994. preračunavaju se s odgovarajućim privremenim valorizacijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvarene, i to:

Osnovice osiguranja i plaće

ostvarene u godini Valorizacijski koeficijenti

1966. 11.961.360,8655

1967. 10.431.567,8319

1968. 9.583.855,8361

1969. 8.287.542,9209

1970. 6.909.611,3534

1971. 5.544.651,6947

1972. 4.708.513,1907

1973. 4.160.534,3768

1974. 3.304.240,9078

1975. 2.670.652,1242

1976. 2.302.871,4159

1977. 1.938.283,7951

1978. 1.596.045,4215

1979. 1.319.062,1325

1980. 1.086.579,8111

1981. 800.018,1174

1982. 627.203,2689

1983. 500.285,9570

1984. 350.619,1030

1985. 199.555,6902

1986. 95.166,9780

1987. 46.366,3532

1988. 16.840,2741

1989. 1.052,7759

1990. 181,0368

1991. 107,7020

1992. 25,9886

1993. 1,6461

1994. 1,0000

2. U slučajevima iz točke 1. ove odluke kada se, u smislu članka 14. st. 2. i 3. Statuta Fonda, za utvrđivanje valorizirane prosječne plaće, koju je osiguranik ostvario u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala invalidnost, opasnost od nastanka invalidnosti ili izmijenjena radna sposobnost, ili u posljednje tri godine - ako je to za osiguranike povoljnije, uzimaju u obzir osnovice osiguranja i naknade plaće koje su utvrđene prema plaćama ostvarenim prije 1. siječnja 1966., te naknade, odnosno osnovice za naknade i osnovice osiguranja, preračunavaju se prema razini plaća iz godine 1995. s odgovarajućim privremenim valorizacijskim koeficijentima ovisno o godini u kojoj su ostvarene plaće na osnovi kojih su utvrđene osnovice za naknade odnosno osnovice osiguranja i to:

Osnovice osiguranja i plaće

ostvarene u godini Valorizacijski koeficijenti

1961. 38.799.898,1239

1962. 35,002.911,1739

1963. 29.539.891,4712

1964. 23.085.308,0009

1965. 16.518.476.7134

U valorizacijski koeficijent od 16.518.476,7134 za preračunavanje, plaća ostvarenih u godini 1965. prema razini plaća iz godine 1995. uključen je i koeficijent od 129.16 utvrđen u smislu članka 232b. Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju.

3. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/95-01/4591

Urbroj: 341-99-01/95-8

Zagreb, 20. prosinca 1995.

Predsjednik Upravnog odbora

Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog

osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.