Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Odluka o osnivici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 196. stavka 1. pod i) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. prosinca 1995. donosi

ODLUKU

O OSNOVICI ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE O OSNOVICI ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE NA NEPLAĆENOM DOPUSTU, POD SUSPENZIJOM, U ISTRAŽNOM ZATVORU I NA IZDRŽAVANJU KAZNE ZATVORA

Članak 1

Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za vrijeme što ga osiguranik provede najviše do 30 dana u pojedinoj kalendarskoj godini na:

- neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora i uz uvjet da mu za to vrijeme traje radni odnos ili drugi rad na temelju kojega je osiguran, je plaća iz prethodnog mjeseca.

Za osiguranike koji u prethodnom mjesecu nisu radili, kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa uzima se plaća u tekućem mjesecu odnosno u mjesecu nastanka navedenih okolnosti.

Članak 2.

Doprinos za osiguranike iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonu o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaće i na plaću.

Ako doprinos za osiguranike iz članka 1. ove odluke treba obračunati za razdoblje manje od mjesec dana, za svaki kalendarski dan uzima se 1/30 mjesečne svote doprinosa.

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora ("Narodne novine", broj 96/94).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/95-01/4591

Urbroj: 341-99-01/95-14

Zagreb, 20. prosinca 1995.

Predsjednik Upravnog odbora

Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.