Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 197. stavka 1. Zakona o miro-vinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 1995. donosi

ODLUKU

O STALNIM SVOTAMA DOPRINOSA ZA
MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE OSOBA OSIGURANIH U ODREÐENIM
OKOLNOSTIMA

Članak 1.

Za osobe koje nemaju svojstvo osiguranika, a osigurane su u određenim okolnostima - osobe iz čl. 22., 23., 24a i čl. 25. do 27. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, plaća se doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje u stalnoj svoti od 280,00 kn.

Članak 2.

U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec dana za svaki kalendarski dan proveden makar djelomično na poslu, odnosno aktivnosti ili u okolnostima iz članka 1. ove odluke, plaća se 1/30 od propisane mjesečne svote.

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima za godinu 1995. ("Narodne novine", broj 96/94).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/95-01/4591

Urbroj: 341-99-01/95-16

Zagreb, 20. prosinca 1995.

Predsjednik Upravnog odbora

Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v.r.